Try Qentinel Pace for free!

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Asiakaskokemuksen systemaattinen parantaminen vaatii yhteistä ymmärrystä. Qentinel Touchin demovideo kertoo, miten asiakaskokemuksen johtamisesta edetään seuraavalle tasolle – asiakaskokemusekosysteemin rakentamiseen. Qentinel Touch auttaa osumaan oikeaan!

Miten johdat asiakaskokemusta systemaattisesti ja bisneslähtöisesti? Miten parannat asiakaskokemusta ekosysteemeissä ja muissa vaativissa liiketoimintaympäristöissä? Menestyminen on mahdollista, kun teet päätökset pohjautuen oikein valittuun ja oleelliseen asiakaskokemusdataan.

1

Miksi tarvitsen palvelua?

2

Mitä tuloksia palvelu tuottaa?

3

Miten tuloksia voi hyödyntää?

  • Asiakaskokemusta halutaan kehittää ja johtaa tehokkaammin
  • Tähän voi olla vaikea löytää tai määritellä liiketoiminnan kannalta olennaisia toimivimpia mittareita
  • Asiakaskokemuksen parantaminen ja johtaminen – laadukkaampi asiakaspolku luo arvoa
  • Johda asiakaskokemusta systemaattisesti ja liiketoimintalähtöisesti
  • Paranna asiakaskokemusta ekosysteemeissä ja muissa vaativissa liiketoimintaympäristöissä
  • Menestyminen on mahdollista kun päätökset pohjautuvat oikein valittuun ja oleelliseen asiakaskokemusdataan
  • Ymmärrys mistä asiakasarvo aidosti syntyy, ja miten se tuottaa liiketoimintahyötyä – arvonluontimalli (Value Creation Model)
  • Tunnistettu tärkeimmät leading- ja lagging-indikaattorit, jotka tekevät asiakasarvon syntymisestä läpinäkyvää
  • Jatkuva näkymä asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöiden tilanteesta: Relevantit mittarit mahdollistamaan ennakoiva ja oikea-aikainen päätöksenteko

Qentinel Touch -asiakkaat ottavat asiakaskokemuksen liiketoiminta-arvosta hyödyn irti vaihtamalla satunnaiset bisnesmittarit oleellista tietoa osoittaviin mittareihin. Parhaiten asiakaskokemus kehittyy, kun sitä parannetaan samanaikaisesti työntekijäkokemuksen kanssa. Kun teet asiakaskokemuksen johtamisesta kaikille läpinäkyvää, koko organisaatio voi parantaa sitä systemaattisesti ja liiketoimintalähtöisesti.

”Tärkeintä meille oli tunnistaa ne asiakaskokemuksen parantamisen indikaattorit, joilla on merkittävä vaikutus asiakaskokemuksen kehittämiseen myös tulevaisuudessa.”

Marja Leena Pinomaa, Head of Enterprise feedback Management, Tieto

”Uudistimme pohjoismaisella tasolla koko asiakaskokemusmittaristomme. Nyt meillä on käytössämme kunnon kojetaulu, niin kuin autossa. Sen avulla pysymme koko ajan tasalla asiakaskokemuksen määränpäästä, nopeudesta ja bensan kulutuksesta.”

Joonas Tunturi, Head of Digital Services, If

“Opimme Qentineliltä, että laadun kehittämisessä ja parantamisessa on kyse järjestelmällisestä sinnikkyydestä. Yhteistyö Qentinelin kanssa on auttanut nostamaan digitaalisen laadun sen ansaitsemalle tasolle Sanoma Media Finlandissa.“

Maarit Lamminmäki and Kaisa Aalto, Helsingin Sanomat Online

Laadukkaampi asiakaspolku luo arvoa

Kerromme mielellämme lisää.

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä