Kokeile Qentinel Pacen käyttöä ilmaiseksi

Gofore

Laadukkaat palvelut lisäävät luottamusta ja parantavat brändiä

Teknologia

Digitaalisten palveluiden saatavuus ja käyttäjäkokemus ratkaisevat sen, millaisen mielikuvan käyttäjä luo palvelun tarjoajasta. Siksi käyttäjäkokemus on yhä tärkeämpi osa palveluiden laatua.

Tampereella vuonna 2002 perustettu digitaalisia palveluja suunnitteleva ja tuottava Gofore on alansa kirkkaimpia tähtiä. Se on rankattu vuodesta toiseen yhdeksi halutuimmista työpaikoista samalla kun se yltää kaksinumeroisiin kasvulukuihin. Onnistuneella strategialla saavutetun orgaanisen kasvun rinnalla yritys on tehnyt parin viime vuoden aikana useita oivallisia yritysostoja, ja se on kansainvälistynyt muun muassa Espanjaan, Iso-Britanniaan, Saksaan ja Viroon. Vuonna 2018 Goforen liikevaihto oli 51 miljoonaa euroa, jossa oli 49 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Työntekijöitä on noin 600.

Käyttäjäkokemuksen nousu

Goforen kansainvälisen liiketoiminnan johtaja Ville Tuominen valottaa, mitä asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen merkitsee Goforen menestykselle. Julkiset palvelut ovat hyvä esimerkki tästä.
”Tuotamme asiakkaillemme palveluita, joiden tulee toimia häiriöttömästi, koska ne ylläpitävät sekä luottamusta asiakkaisiimme että heidän brändimielikuvaansa. Kun kansalainen haluaa esimerkiksi olla yhteydessä lupapalveluun, pitää palvelun toimia tai muuten kansalainen menettää luottamuksen palvelun tarjoajaan.”

Yritysten väliset digitaaliset palvelut sekä ammattikäyttäjien sovellukset on toinen alue, jossa käyttäjäkokemus on noussut määrittelemään sen, miten palvelu täyttää sille asetetun tehtävän. Kännykkäsovellusten toiminnallisuuksia vaaditaan työympäristöjen digitaalisiin työkaluihin.
”Digitalisen palvelun pitää olla jatkuvasti ja helposti saatavilla. Ellei näin ole, luottamus palvelun tarjoajaan horjuu. Kysymys liiketoimintakriittisyydestä on muuttunut ja laajentunut kattamaan käyttäjän kokemukset”, Tuominen sanoo.

Testausta tuotekehityksen kaikissa vaiheissa

Gofore varmistaa palveluidensa laadun yhteistyössä ohjelmistotestauskumppaneidensa kanssa. Qentinel on tuonut testaukseen vuodesta 2017 alkaen automaation, joka nopeuttaa ja yksinkertaistaa testausta.

”Qentinelissä on kiinnostavaa se, että testaus tuodaan automatisoinnilla osaksi tuotteen elinkaarta. Tällä hetkellä meillä on parikin teollisuuteen suunnattua projektia, joissa Goforen ja Qentinelin yhteistyötä leimaa se, että automaattinen sovellustestaus ja laadunvarmistus on intergoitu oleelliseksi osaksi Goforen tuotekehitystä. Automaation ansiosta testiaineistoja voidaan hyödyntää tuotekehityksen kaikissa vaiheissa.

”Testaaminen tuottaa meille laatua, joka merkitsee asiakkaidemme loppukäyttäjille sovelluksen toiminnallisuuteen liittyviä asioita kuten sitä, miten kauan asioiden tekeminen sovelluksella kestää ja miten hyvin palvelu on käyttäjien saatavilla. Toisaalta laatu on myös käyttökokemusta eli sitä, miten helpoksi loppukäyttäjä kokee palvelun käytön”, Tuominen sanoo.

Sovellusten lisääntyvä personoitavuus haastaa sovellustestauksen. Kun sovelluksista tulee monimutkaisempia, pitää testauksen pysyä monimutkaisuuden perässä.
”Samalla kun järjestelmät muuttuvat käyttäjille yksinkertaisemmiksi, ne tulevat teknisesti monimutkaisemmiksi. Jos järjestelmä on jokaiselle käyttäjälle erilainen, pitää testijärjestelmän huomioida tämä monimutkaisuus.”

Automaation hyödyt asiakkaan asiakkaille

Käyttäjänäkökulma korostuu yhä enemmän sovellustestauksessa. Tuotekehitysvaiheessa automatisoitu testaus mahdollistaa sen, että sovellukset saadaan asiakkaalle ja sen loppukäyttäjäasiakkaan käyttöön ajoissa ja laadukkaina. Testiautomaatio varmistaa laatua sovelluksen jatkokehitysvaiheessa siten, ettei sovellusten käyttö häiriinny.

Laajojen tietojärjestelmäprojektien yhteydessä testiautomaatio pitää olla yhden toimijan vastuulla. Kun näin on, toimijoiden välillä on oltava selkeät tavat kommunikoida kaikista järjestelmämuutoksista jo ennen kuin muutoksia tehdään.
”On tärkeää, että yhdellä toimijalla on suunnitelma, vastuu ja kyky kommunikoida hankkeista niin, että kokonaisuuden laatu voidaan varmistaa pala kerrallaan aukottomasti. Viimeinen vaihe on järjestelmän loppukäyttäjälähtöinen kokonaistestaus, joka voidaan tehdä Qentinel Pace -testauspalvelulla.”

Goforen ja Qentinelin hyvin alkaneen yhteistyön jatkolle on selkeät syyt ja tavoitteet.
”Haluamme panostaa yhteistyöhön sellaisen kumppanin kanssa, joka kehittää kanssamme testiautomaatiota ja jolla on resursseja kasvattaa automaation roolia. Näin voimme sekä parantaa asiakasarvoamme että tehostaa omaa palvelutuotantoamme. Näköpiirissä on myös koneoppimisen roolin lisääminen osaksi testiautomaatiota. Sen rooli korostuu, kun siirrymme staattisista palveluista dynaamisiin palveluihin.”

Qentinelin kokeneet asiantuntijat ovat tuoneet Goforen projekteihin parin vuoden ajan testiautomaation osaamista. Kokemus on merkinnyt sitä, että projekteissa on siirrytty erittäin nopeasti suunnittelusta tuottavaan työhön.
”Meille on todella tärkeää se, että Qentinel kehittää koko ajan testiautomaatiotaan eteenpäin ja haluaa olla oman alansa kärjessä. Uusien asioiden kokeileminen ja into viedä uusia teknologioita käytäntöön on vakuuttanut meidät jatkamaan kumppanuuttamme”, Tuominen sanoo.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt Gofore

01

Testauksella laatua ja jatkuvuutta

Automaattinen sovellustestaus ja laadunvarmistus intergoituu osaksi tuotekehitystä ja varmistaa asiakastyytyväisyyttä.

02

Vastuu testiautomaatiosta yhdellä toimijalla

Aukoton kommunkointi tuo mahdollisuuden suunnitella ja ennakoida järjestelmämuutoksia ja varmistaa laajojenkin ohjelmistorpojektien kokonaislaadun.

03

Testauksen automatisointi osaksi tuotteiden elinkaarta

Automaation ansiosta testiaineistoja voidaan hyödyntää tuotekehityksen kaikissa vaiheissa.

”Meille on todella tärkeää se, että Qentinel kehittää koko ajan testiautomaatiotaan eteenpäin ja haluaa olla oman alansa kärjessä. Uusien asioiden kokeileminen ja into viedä uusia teknologioita käytäntöön on vakuuttanut meidät jatkamaan kumppanuuttamme.”

Ville Tuominen, Goforen kansainvälisen liiketoiminnan johtaja

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Tampereen kaupunki

RPA nopeuttaa asioiden käsittelyä Tampereen kaupungilla

Tampereen kaupunki on suuri organisaatio, jonka toimialat ulottuvat kattavalla läpileikkauksella koko kaupungin infrastruktuurin yli. Kun ylläpidetään saman aikaisesti niin terveydenhuoltoa, opetuslaitoksia, harrastustoimintaa ja kaikkea siltä väliltä, on koneistossa… Lue lisää

Elisa

Tie kohti ketterää kehityksen ohjausta

Kun ketteryyttä halutaan skaalata, kyseessä on koko organisaatioon kohdistuva suuri muutos. Pohjimmiltaan portfolionhallinnassa on kyse tietoon ja ymmärrykseen pohjautuvien valintojen tekemisestä. Ketterä portfolionhallinta tarkoittaa täysin uudenlaisen toimintakulttuurin luomista,… Lue lisää

Konecranes

Älykäs varastorobotti turvaa tuotannon

Konecranesin varastorobottien älykkyys takaa konepajojen ja sellutehtaiden häiriöttömän toiminnan. Konecranesin Agilon-varastorobottijärjestelmien tuotantolaitos sijaitsee Tampereella, missä on tehty maailmanluokan koneita pitkälti toistasataa vuotta. Nyt laitteiden tärkein kilpailutekijä on sen… Lue lisää

Ota yhteyttä