Osallistu webinaariin Business Process Testing in SAP ecosystem 5.3.

Handelsbanken

Testaus ja liiketoimintahyödyt

Handelsbanken muutti onnistuneesti koko korttibrändinsä

Handelsbankenilla oli järjestelmäprojekti, jossa se muutti korttibrändinsä. Projektin myötä Handelsbankenissa vahvistui liiketoiminnan ja IT:n välillä käsitys laadunvarmistuksen tärkeydestä ja testauksen huomioimisesta IT-hankkeiden alusta saakka. Aikaisemmin IT-osaston oli vaikeaa perustella, kuinka paljon laadunvarmistukseen ja testaamiseen pitää käyttää rahaa.

Maailma muuttuu pankkitoimialalla nopeasti. Asiakastyytyväisyyden ja palvelun tason säilyttäminen onnistuu pankkipalveluiden digitalisoituessa, kun laadunvarmistus ja testaus ovat osa kaikkia kehityshankkeita ja tulevat mukaan liiketoiminnan kehittämiseen jo suunnitteluvaiheessa. Aika on ajanut ohi megaprojekteista ja siksi myös Handelsbanken tekee lyhempiä osaprojekteja. Kun laadunvarmistus ei ole IT-hankkeiden häntä, uusien sähköisten ja mobiilien palveluiden kehitys ja markkinoille vieminen helpottuu.

Laadunvarmistus tukee liiketoimintastrategiaa

Liiketoiminta ja IT näkevät laadunvarmistuksen ja testauksen hyödyt, kun ne ovat koko projektin ajan mukana. Tiivis ohjausryhmätyöskentely sekä jatkuva laatupäällikön asiantuntemus luovat turvallisuutta, ja laadunvarmistuksen tärkeys hankkeen läpiviennissä korostuu.

Qentinelin kanssa toteutetun projektin myötä laadunvarmistuksen merkitys näkyi time to market -aikojen lyhenemisenä, kustannusten kurissa pysymisenä ja loppuasiakkaan kokemana hyvänä laatuna. Laadunvarmistuksen integroiminen osaksi liiketoimintastrategiaa oli paljon luontevampaa.

Ostetun testausresurssin lisäksi Hendelsbankenilla oli Qentinelistä apunaan jatkuva ohjausryhmätyöskentely sekä laatupäällikkö. Handelsbankenissa koettiin yhteistyön Qentinelin kanssa lisänneen ymmärrystä laadunvarmistuksesta.  Asiakas oppi, että laadunvarmistuksen pitää kuulua osaksi prosessia suunnittelun ja koodaamisen kanssa, eikä olla IT-hankkeen häntä.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt Handelsbanken

01

Asiakaskokemus

Loppuasiakkaiden asiakaskokemus parani.

02

Oppiminen

Laatuun ja testaukseen pitää kiinnittää huomiota suunnitteluvaiheesta alkaen.

03

Nopeus

Time to market -aika lyheni.

04

Toimintatapa

Ohjausryhmätyöskentelyn sekä laatupäällikön jatkuva tuki.

Handelsbanken

Handelsbankenilla on toimintaa yli 20 maassa. Handelsbanken on kansainvälinen pankki, palvellen silti asiakkaitaan heidän asuinpaikoillaan ja yritystensä lähellä. Handelsbanken on toiminut Suomessa vuodesta 1985 ja sillä on 47 konttoria tai palvelupistettä.

Katso lisää

“Opimme, että laadunvarmistukseen ja testaukseen pitää kiinnittää huomiota koko projektin ajan. Qentinelin kanssa toteutetun projektin myötä myös liiketoiminta löysi laadunvarmistuksen hyödyt, kun time to market -ajat lyhenevät, kustannukset pysyivät kurissa ja loppuasiakkaan kokema laatu on hyvää.“

Petri Halonen, IT-johtaja, Handelsbanken

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Esko Hannula

Chief Executive Officer
+358 40 5531577

Elisa

Testiautomaatiolla sykettä Elisan ohjelmistokehitykseen

Mobiili- ja laajakaistapalveluiden käyttäjät ovat vaativa asiakaskunta. Jos palvelu ei miellytä, he vaihtavat operaattoria. Elisa luo uusia palveluja ja kehittää vanhojen käytettävyyttä tiiviillä sykkeellä. – Asiakaspalvelun, tilausjärjestelmän ja… Lue lisää

Metso

Kivenmurskaimia ja varaosia

Tampereen Lokomonkatu on suomalaisen konepajateollisuuden ydinalue. Metso valmistaa siellä järeitä kaivosteollisuuden koneita. Punatiilisen tehdasrakennuksen päädystä avautuu suuri ovi. Sieltä ilmestyy hetken päästä uutuuttaan kiiltävä, lumenvalkea, Lokotrack-kivenmurskain, jota kokeneet… Lue lisää

KONE

Laadun arviointi kansainvälisiin People Flow -toimituksiin

Kansainvälinen People Flow -ratkaisujen kehittäjä KONE päätti vauhdittaa innovatiivisten ratkaisujen kehitystään ottamalla mukaan teknologiakumppaneita uuteen kumppaniohjelmaan. Yritys pyysi Qentineliä laatimaan laadunvarmistuspalvelun, jonka avulla he voivat selvittää kumppaniehdokkaidensa luotettavuutta… Lue lisää

Ota yhteyttä