Osallistu webinaariin: Kuinka testata SAP-ympäristöä?

Handelsbanken

Testaus ja liiketoimintahyödyt

Handelsbanken muutti onnistuneesti koko korttibrändinsä

Handelsbankenilla oli järjestelmäprojekti, jossa se muutti korttibrändinsä. Projektin myötä Handelsbankenissa vahvistui liiketoiminnan ja IT:n välillä käsitys laadunvarmistuksen tärkeydestä ja testauksen huomioimisesta IT-hankkeiden alusta saakka. Aikaisemmin IT-osaston oli vaikeaa perustella, kuinka paljon laadunvarmistukseen ja testaamiseen pitää käyttää rahaa.

Maailma muuttuu pankkitoimialalla nopeasti. Asiakastyytyväisyyden ja palvelun tason säilyttäminen onnistuu pankkipalveluiden digitalisoituessa, kun laadunvarmistus ja testaus ovat osa kaikkia kehityshankkeita ja tulevat mukaan liiketoiminnan kehittämiseen jo suunnitteluvaiheessa. Aika on ajanut ohi megaprojekteista ja siksi myös Handelsbanken tekee lyhempiä osaprojekteja. Kun laadunvarmistus ei ole IT-hankkeiden häntä, uusien sähköisten ja mobiilien palveluiden kehitys ja markkinoille vieminen helpottuu.

Laadunvarmistus tukee liiketoimintastrategiaa

Liiketoiminta ja IT näkevät laadunvarmistuksen ja testauksen hyödyt, kun ne ovat koko projektin ajan mukana. Tiivis ohjausryhmätyöskentely sekä jatkuva laatupäällikön asiantuntemus luovat turvallisuutta, ja laadunvarmistuksen tärkeys hankkeen läpiviennissä korostuu.

Qentinelin kanssa toteutetun projektin myötä laadunvarmistuksen merkitys näkyi time to market -aikojen lyhenemisenä, kustannusten kurissa pysymisenä ja loppuasiakkaan kokemana hyvänä laatuna. Laadunvarmistuksen integroiminen osaksi liiketoimintastrategiaa oli paljon luontevampaa.

Ostetun testausresurssin lisäksi Hendelsbankenilla oli Qentinelistä apunaan jatkuva ohjausryhmätyöskentely sekä laatupäällikkö. Handelsbankenissa koettiin yhteistyön Qentinelin kanssa lisänneen ymmärrystä laadunvarmistuksesta.  Asiakas oppi, että laadunvarmistuksen pitää kuulua osaksi prosessia suunnittelun ja koodaamisen kanssa, eikä olla IT-hankkeen häntä.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt Handelsbanken

01

Asiakaskokemus

Loppuasiakkaiden asiakaskokemus parani.

02

Oppiminen

Laatuun ja testaukseen pitää kiinnittää huomiota suunnitteluvaiheesta alkaen.

03

Nopeus

Time to market -aika lyheni.

04

Toimintatapa

Ohjausryhmätyöskentelyn sekä laatupäällikön jatkuva tuki.

Handelsbanken

Handelsbankenilla on toimintaa yli 20 maassa. Handelsbanken on kansainvälinen pankki, palvellen silti asiakkaitaan heidän asuinpaikoillaan ja yritystensä lähellä. Handelsbanken on toiminut Suomessa vuodesta 1985 ja sillä on 47 konttoria tai palvelupistettä.

Katso lisää

“Opimme, että laadunvarmistukseen ja testaukseen pitää kiinnittää huomiota koko projektin ajan. Qentinelin kanssa toteutetun projektin myötä myös liiketoiminta löysi laadunvarmistuksen hyödyt, kun time to market -ajat lyhenevät, kustannukset pysyivät kurissa ja loppuasiakkaan kokema laatu on hyvää.“

Petri Halonen, IT-johtaja, Handelsbanken

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Esko Hannula

Chief Executive Officer
+358 40 5531577

Teknikum

Strategiasta käytännön toteutukseen

Strategiasta käytännön toteutukseen Teknikum on yksi merkittävimmistä eurooppalaisista polymeeriteknologian asiantuntijoista. Yrityksen ratkaisuista hyötyvät asiakkaat kaikkialla maailmassa. Teknikum-ryhmä koostuu kuudesta liiketoimintayksiköstä ja sillä on tytäryhtiöt Suomessa, Kiinassa, Unkarissa sekä Saksassa.… Lue lisää

Orion Pharma

Lääketeollisuuden ekosysteemi

Potilasrekrytoinnin haasteet voi voittaa Qentinelin Arvonluontimalli-menetelmä auttoi Orion Pharmaa ymmärtämään, miten lääketeollisuuden ekosysteemin kehittäminen onnistuu. Lääketeollisuudessa kliiniset tutkimukset viivästyvät maailmanlaajuisesti tyypillisesti juuri potilasrekrytoinnin viiveiden vuoksi. Rekrytointi on erittäin… Lue lisää

Fortum

Arvonluontimalli selkeytti Business Casen

Arvonluontimalli auttoi laskemaan business casen Fortumin sähkönmyynti löysi arvonluontimallin avulla ratkaisuja uuden CRM:n hankintaan ja käyttöönottoon sähkön- ja kaukolämmön myynnissä sekä asiakaspalvelussa. Asiakaskokemus ja asiakkaan saama palvelu on Fortumin filosofian… Lue lisää

Ota yhteyttä