Osallistu webinaariin: Kuinka testata SAP-ympäristöä?

HUS

HUS-Tietohallinto mittaa tietojärjestelmien käytettävyyttä

Terveydenhuolto

Tietojärjestelmien arvon mittaaminen tuo lisänäkyvyyttä ja objektiivisuutta potilastietojärjestelmän hyötyjen arviointiin. Qentinel on ollut HUS:lle riippumattomana tahona tärkeä kumppani, joka on pystynyt tarjoamaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa järjestelmän toimivuudesta. Järjestelmätoimittaja tarjoaa HUS:lle tietoa onko verkko tai palvelimet päällä, mutta se ei vielä kerro riittävästi, miten sovellus toimii ja tukee esimerkiksi potilastietojärjestelmiä. HUS haluaa löytää ongelmat, ennen kuin käyttäjät joutuvat huomaamaan ne.

Ylemmän tason valvonnalla on merkitystä kliiniselle työlle. Ilman erillistä sovellustason valvontaa kaikkia käyttöä haittaavia muutoksia ei välttämättä huomattaisi tai saataisi tilastoitua. Elämme maailmassa, jossa ICT-palveluilla on kriittinen merkitys terveydenhuollon ydintoimintojen kannalta.

Visuaalisesti selkeä näkymä auttaa hyödyntämään mittausdataa

Talvella 2014 Qentinel määritteli yhteistyössä HUS Tietohallinnon kanssa valvontapalvelun, joka simuloi potilastietojärjestelmää työssään käyttävää hoitohenkilökuntaa. Automaattinen käyttäjäsimulaatio mittaa jatkuvasti muun muassa potilastietojen haun kestoa ja hälyttää, jos haku hidastuu missä tahansa palveluun kuuluvassa HUS:n toimipisteessä. Sen lisäksi, että hakujen nopeudella on valtava merkitys työn sujumiselle, niiden mittaaminen on merkityksellistä myös taloudellisesti. Hakuja tehdään jokainen minuutti valtavia määriä ja tästä syystä jo muutamien sekuntien muutokset tuovat valtavat kerrannaisvaikutukset käytettävään työaikaan.

Valvonnan tulee olla visuaalisesti selkeä. Käyttötapausten näkymä on rakennettu niin havainnolliseksi, että sitä ei tarvitse opiskella. Näkymä on jatkuvasti nähtävissä isolta näytöltä ATK-avussa. Käyttäjätapausten määrittelyyn kului paljon aikaa. Aikaisemmin pääkäyttäjät kellottivat hakuaikoja sekuntikellolla. Nyt tieto saadaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt HUS

01

Tiedolla johtamisen väline

Qentinelin palvelun avulla HUS:n potilastietojärjestelmän palvelun laatua voidaan mitata ja parantaa.

02

Hyvä käyttäjäkokemus

Visuaalinen näkymä, jolla saadaan reaaliaikaista tietoa palveluiden toimivuudesta toimipistekohtaisesti.

03

Kliinisen työn turvallisuus

Varmuutta ja luotettavuutta terveydenhuollon tietojärjestelmiin takaamaan kliinisen työn sujuvuutta.

04

Nopeus ja ajantasaisuus

Kaikki tieto automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

HUS

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä, jonka tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja. HUS Tietohallinto on HUS:n liikelaitos, joka toimittaa tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita HUS-kuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille. HUS Tietohallinto tarjoaa muun muassa tietojärjestelmä- ja konesalipalveluita ja perustietotekniikan palveluita. Keskeisiä tietojärjestelmiä ovat potilastieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä tukipalveluyksiköiden järjestelmät. HUS Tietohallinto palvelee asiakkaita tietotekniikan palvelu- tai tukipyyntöasioissa ympäri vuorokauden.

Katso lisää

“Qentinel on meille riippumattomana tahona tärkeä kumppani, joka on tuonut tietojärjestelmien arvon mittaamiseen lisänäkyvyyttä ja objektiivisuutta. Haluamme löytää ja korjata ongelmat ennen kuin käyttäjät huomaavat.“

Risto Laakkonen, tietohallinnon tuotantopäällikkö, HUS Tietohallinto

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Esko Hannula

Chief Executive Officer
+358 40 5531577

Kalmar

Ketterä kehitys tarvitsee tietoa päätöksentekoon

Testiautomaatio tuo tietoa Kalmarin päätöksentekoon Kalmar on toimialansa edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Kalmar otti tuotekehityksessä testiautomaation käyttöön Qentinelin avulla. Konttien liikuttelu satamissa on yksitoikkoista työtä,… Lue lisää

Solteq

Projektien laadun systemaattinen kehittäminen

Projektien laadun systemaattinen kehittäminen lisäsi asiakkaiden luottamusta Digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija Solteq halusi kehittää projektitoimintaansa vastaamaan paremmin asiakkaidensa monikanavaisen kaupankäynnin tarpeita. Yhteistyön alkaessa oli tarkoitus parantaa laadunvarmistusta projektitoiminnassa ja tuoda… Lue lisää

Handelsbanken

Testaus ja liiketoimintahyödyt

Handelsbanken muutti onnistuneesti koko korttibrändinsä Handelsbankenilla oli järjestelmäprojekti, jossa se muutti korttibrändinsä. Projektin myötä Handelsbankenissa vahvistui liiketoiminnan ja IT:n välillä käsitys laadunvarmistuksen tärkeydestä ja testauksen huomioimisesta IT-hankkeiden alusta… Lue lisää

Ota yhteyttä