Try Qentinel Pace for free!

HUS

HUS-Tietohallinto mittaa tietojärjestelmien käytettävyyttä

Terveydenhuolto

Tietojärjestelmien arvon mittaaminen tuo lisänäkyvyyttä ja objektiivisuutta potilastietojärjestelmän hyötyjen arviointiin. Qentinel on ollut HUS:lle riippumattomana tahona tärkeä kumppani, joka on pystynyt tarjoamaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa järjestelmän toimivuudesta. Järjestelmätoimittaja tarjoaa HUS:lle tietoa onko verkko tai palvelimet päällä, mutta se ei vielä kerro riittävästi, miten sovellus toimii ja tukee esimerkiksi potilastietojärjestelmiä. HUS haluaa löytää ongelmat, ennen kuin käyttäjät joutuvat huomaamaan ne.

Ylemmän tason valvonnalla on merkitystä kliiniselle työlle. Ilman erillistä sovellustason valvontaa kaikkia käyttöä haittaavia muutoksia ei välttämättä huomattaisi tai saataisi tilastoitua. Elämme maailmassa, jossa ICT-palveluilla on kriittinen merkitys terveydenhuollon ydintoimintojen kannalta.

Visuaalisesti selkeä näkymä auttaa hyödyntämään mittausdataa

Talvella 2014 Qentinel määritteli yhteistyössä HUS Tietohallinnon kanssa valvontapalvelun, joka simuloi potilastietojärjestelmää työssään käyttävää hoitohenkilökuntaa. Automaattinen käyttäjäsimulaatio mittaa jatkuvasti muun muassa potilastietojen haun kestoa ja hälyttää, jos haku hidastuu missä tahansa palveluun kuuluvassa HUS:n toimipisteessä. Sen lisäksi, että hakujen nopeudella on valtava merkitys työn sujumiselle, niiden mittaaminen on merkityksellistä myös taloudellisesti. Hakuja tehdään jokainen minuutti valtavia määriä ja tästä syystä jo muutamien sekuntien muutokset tuovat valtavat kerrannaisvaikutukset käytettävään työaikaan.

Valvonnan tulee olla visuaalisesti selkeä. Käyttötapausten näkymä on rakennettu niin havainnolliseksi, että sitä ei tarvitse opiskella. Näkymä on jatkuvasti nähtävissä isolta näytöltä ATK-avussa. Käyttäjätapausten määrittelyyn kului paljon aikaa. Aikaisemmin pääkäyttäjät kellottivat hakuaikoja sekuntikellolla. Nyt tieto saadaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt HUS

01

Tiedolla johtamisen väline

Qentinelin palvelun avulla HUS:n potilastietojärjestelmän palvelun laatua voidaan mitata ja parantaa.

02

Hyvä käyttäjäkokemus

Visuaalinen näkymä, jolla saadaan reaaliaikaista tietoa palveluiden toimivuudesta toimipistekohtaisesti.

03

Kliinisen työn turvallisuus

Varmuutta ja luotettavuutta terveydenhuollon tietojärjestelmiin takaamaan kliinisen työn sujuvuutta.

04

Nopeus ja ajantasaisuus

Kaikki tieto automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

HUS

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä, jonka tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja. HUS Tietohallinto on HUS:n liikelaitos, joka toimittaa tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita HUS-kuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille. HUS Tietohallinto tarjoaa muun muassa tietojärjestelmä- ja konesalipalveluita ja perustietotekniikan palveluita. Keskeisiä tietojärjestelmiä ovat potilastieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä tukipalveluyksiköiden järjestelmät. HUS Tietohallinto palvelee asiakkaita tietotekniikan palvelu- tai tukipyyntöasioissa ympäri vuorokauden.

Katso lisää

“Qentinel on meille riippumattomana tahona tärkeä kumppani, joka on tuonut tietojärjestelmien arvon mittaamiseen lisänäkyvyyttä ja objektiivisuutta. Haluamme löytää ja korjata ongelmat ennen kuin käyttäjät huomaavat.“

Risto Laakkonen, tietohallinnon tuotantopäällikkö, HUS Tietohallinto

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Konecranes

Älykäs varastorobotti turvaa tuotannon

Konecranesin varastorobottien älykkyys takaa konepajojen ja sellutehtaiden häiriöttömän toiminnan. Konecranesin Agilon-varastorobottijärjestelmien tuotantolaitos sijaitsee Tampereella, missä on tehty maailmanluokan koneita pitkälti toistasataa vuotta. Nyt laitteiden tärkein kilpailutekijä on sen… Lue lisää

Elisa

Tie kohti ketterää kehityksen ohjausta

Kun ketteryyttä halutaan skaalata, kyseessä on koko organisaatioon kohdistuva suuri muutos. Pohjimmiltaan portfolionhallinnassa on kyse tietoon ja ymmärrykseen pohjautuvien valintojen tekemisestä. Ketterä portfolionhallinta tarkoittaa täysin uudenlaisen toimintakulttuurin luomista,… Lue lisää

Tampereen kaupunki

RPA nopeuttaa asioiden käsittelyä Tampereen kaupungilla

Tampereen kaupunki on suuri organisaatio, jonka toimialat ulottuvat kattavalla läpileikkauksella koko kaupungin infrastruktuurin yli. Kun ylläpidetään saman aikaisesti niin terveydenhuoltoa, opetuslaitoksia, harrastustoimintaa ja kaikkea siltä väliltä, on koneistossa… Lue lisää

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä