Kokeile Qentinel Pacen käyttöä ilmaiseksi

Ponsse

Tietojärjestelmien laatu takaa asiakastyytyväisyyden

Teollisuus

Ponssen asiakas on ykkönen, jonka liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi rakennetaan laadukkaita tietojärjestelmiä.

Ponssen keltainen Scorpion King on vaikuttava näky talvisessa metsässä. Se on väkivahva työjuhta, joka tottelee tarkoin kuljettajansa käskyjä. Samalla se liikkuu ketterästi metsässä, ja sen kumipyörät jättävät jäiseen maastoon mahdollisimman vähän jälkiä. Voima kohtaa koneen uumenissa älyn, ja kokenut kuljettaja ohjaa koko komistusta.

Toimintavarmuutta 24/7

Maailman parhaiden metsäkoneiden suunnittelu ja tuotanto ovat Ponssen kovinta osaamista. Kaikkea tekemistä ohjaa asiakkaan liiketoiminnan tukeminen. Asiakkaita ovat yhtä lailla yksittäinen metsäkoneen kuljettaja, koneurakoitsija, metsänhoitoyhdistys ja puuta ostavan metsäyhtiön hankintaosasto. Ponssen tuotekehitys huomioi työssään metsätalouden arvoketjun kaikki toimijat.

Asiakkaan työn häiriötön jatkuminen on Ponssen asiakaslupauksen ytimessä. ”Autamme asiakastamme tekemään hänen työnsä paremmin. Kun onnistumme täyttämään asiakaslupauksemme ja vielä vähän enemmän, menestymme tulevaisuudessa vähintään yhtä hyvin kuin tähän saakka”, Ponssen IT:stä ja digitaalisesta palvelukehityksestä vastaava päällikkö Miika Soininen sanoo.

Harvesterit ja metsätraktorit kestävät kovia olosuhteita tropiikin helteestä arktiseen kylmyyteen. Jos kone vaatii maastossa huoltoa tai varaosan, on huoltopalvelun toimittava sovitulla tavalla ajasta ja paikasta riippumatta. Jokainen seisokkitunti maksaa asiakkaalle euroja, dollareita, realeita tai ruplia.

”Jotta voimme huoltaa asiakkaidemme koneita lupaamallamme tavalla on varaosahallinta, varastonhallinta, työnohjaus ja työohjeet oltava ajan tasalla ja jatkuvasti saatavilla. Tehtäväni on varmistaa, että näitä toimintoja tukevat tietojärjestelmät toimivat moitteetta”, Soininen sanoo.

Kymmenien järjestelmien yhteensopivuus ja korkea käytettävyys ovat tietojärjestelmäkehityksen kulmakivet. Järjestelmien luotettavuus ja yhteensopivuus joutuvat kuitenkin jatkuvalle koetukselle, kun niitä kehitetään ja päivitetään.

Joustavasti jatkuvaa kehittämistä

Ponssen ja Qentinelin yhteistyö käynnistyi vuonna 2017 EU-rahoitteisen Testomat-hankkeen piirissä. Qentinel tarjoaa Ponssen ohjelmistokehitykselle testiautomaation, joka parantaa sovellusten laatua ja kompleksisuuden hallintaa.

Testiautomaatiota on käytetty erityisesti Ponsse Manager -sovelluksen kehitykseen. Sillä koneurakoitsija näkee muun muassa omien koneidensa työtilanteet, sijainnit, huoltotarpeen ja historiatiedot. Yhteistyö tuotekehityksen kanssa jatkuu edelleen tiiviinä.

Ponssen koko 1800 hengen organisaation kattava liiketoiminnan kehityshanke sekä siihen liittyvä tietojärjestelmien uudistaminen on toinen alue, jossa Ponsse ja Qentinel ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Vuoden 2021 loppuun jatkuvassa hankkeessa uudistetaan ja yhtenäistetään Ponssen liiketoimintaprosessit niin, että liiketoiminnan kaikkien osa-alueiden toimintavarmuus nousee ja laatu paranee.

Tietojärjestelmät rakennetaan tukemaan uudistettuja liiketoiminta prosesseja myynnistä tuotantoon ja toimitusketjunhallinnasta huoltopalveluihin. Samalla luodaan jatkokehityksen toimintamalli, joka kattaa liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kaikki osa-alueet.

Testiautomaatio on kymmenien järjestelmien arkkitehtuurissa tehokkain ja nopein tapa varmistaa liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien häiriötön toiminta ja Ponssen liiketoiminnan jatkuvuus.
”Pyrimme siihen, että testiautomaatio tukee joustavasti järjestelmien jatkuvaa kehittämistä. Näin voimme kutistaa projektivaiheen mahdollisimman lyhyeksi, saamme aiempaa nopeammin hankkeista käytännön kokemuksia ja sen jälkeen pääsemme jatkokehitysvaiheeseen”, Soininen sanoo.

Qentinel on ollut mukana auttamassa Ponssea laajan hankkeen hallinnoinnissa, prosessien kehittämisessä, kriittisten järjestelmien testiautomaatiossa ja varmistamassa testiautomaation keinoin, että vanhat järjestelmät toimivat moitteetta järjestelmäuudistuksen aikana.

Uudistushankkeen nykytilan kartoitus kesti kesästä 2018 helmikuulle 2019. Sitä seurasi määrittelyvaihe,joka kesti marraskuulle 2019. Loppuvuodesta 2019 käynnistettiin ensimmäiset järjestelmäprojektit, joilla on haettu merkittäviä kehitysaskeleita liiketoiminnan vauhdittamiseksi.

Vakaat verkkopalvelut

Ponssen asiakkaille näkyvien järjestelmien uudistaminen on oleellinen osa sisäisten järjestelmien kehityshanketta. Testiautomaatiota on käytetty muun muassa uusien Ponsse.com-verkkosivuston, Ponsseshop.com-verkkokaupan ja Ponsse Parts Online -varaosapalvelun laadunvarmistukseen. Korkea käytettävyys ja palvelun laatu takaavat sen, että asiakkaat pysyvät jatkossakin Ponsselle uskollisina ja suosittelevat kollegoilleen sen tuotteita ja palveluja.

”Parannamme asiakkaan käyttökokemusta muun muassa integroimalla asiakkaillemme tarjottuja digitaalisia palveluja helposti käytettäväksi kokonaisuudeksi. Samalla etsimme mahdollisuuksia kehittää uusia digitaalisia palveluja asiakkaillemme”, Soininen sanoo.

Laajojen verkkosivu-uudistusten testiautomaatio on mahdollistanut manuaalitestausta laajemman testaamisen ja palveluiden laajemman laadunvarmistuksen. Tietojärjestelmien jatkuva kehittäminen ja niiden häiriötön toiminta takaavat Ponssen liiketoiminnan jatkuvuuden. Qentinelin kumppanuus tarjoaa tietojärjestelmien ylläpitäjälle rauhaisan yöunen, koska hän voi olla varma siitä, että järjestelmät toimivat moitteetta ja laadukkaasti.

”Liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen on osa ydinliiketoimintaamme, mutta testiautomaation kehittäminen ei. Yhteistyö Qentinelin kanssa on meille tärkeä varmistus laadukkaalle toiminnallemme. Qentinel Pace -palvelun helppous ja jatkuva toiminta ovat meille erinomainen ja kustannustehokas toimintamalli.”

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt Ponsse

01

Tehoa laadunvarmistukseen testiautomaatiolla

Parempaa sovellusten laatua ja kompleksisuuden hallintaa ohjelmistokehitykseen ja varmuutta kokonaisarkkitehtuurin varmistamiseen.

02

Yhteensopivuutta ja käytettävyyttä tietojärjestelmäkehitykseen

Järjestelmät toimivat luotettavasti, vaikka niitä kehitetetään ja päivitetään jatkuvasti.

03

Yhteistyötä tuotekehitykseen

Asiakkaan työn häiriötön jatkuminen taataan, kun tietojärjestelmät toimivat moitteetta.

Yhteistyö Qentinelin kanssa on meille tärkeä varmistus laadukkaalle toiminnallemme. Qentinel Pace -palvelun helppous ja jatkuva toiminta ovat meille erinomainen ja kustannustehokas toimintamalli.

Miika Soininen, IT:n ja digitaalisten palveluiden kehityksen johtaja

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Elisa

Tie kohti ketterää kehityksen ohjausta

Kun ketteryyttä halutaan skaalata, kyseessä on koko organisaatioon kohdistuva suuri muutos. Pohjimmiltaan portfolionhallinnassa on kyse tietoon ja ymmärrykseen pohjautuvien valintojen tekemisestä. Ketterä portfolionhallinta tarkoittaa täysin uudenlaisen toimintakulttuurin luomista,… Lue lisää

Gofore

Laadukkaat palvelut lisäävät luottamusta ja parantavat brändiä

Digitaalisten palveluiden saatavuus ja käyttäjäkokemus ratkaisevat sen, millaisen mielikuvan käyttäjä luo palvelun tarjoajasta. Siksi käyttäjäkokemus on yhä tärkeämpi osa palveluiden laatua. Tampereella vuonna 2002 perustettu digitaalisia palveluja suunnitteleva… Lue lisää

Tampereen kaupunki

RPA nopeuttaa asioiden käsittelyä Tampereen kaupungilla

Tampereen kaupunki on suuri organisaatio, jonka toimialat ulottuvat kattavalla läpileikkauksella koko kaupungin infrastruktuurin yli. Kun ylläpidetään saman aikaisesti niin terveydenhuoltoa, opetuslaitoksia, harrastustoimintaa ja kaikkea siltä väliltä, on koneistossa… Lue lisää

Ota yhteyttä