Osallistu webinaariin: Kuinka testata SAP-ympäristöä?

Solteq

Projektien laadun systemaattinen kehittäminen

Teknologia

Projektien laadun systemaattinen kehittäminen lisäsi asiakkaiden luottamusta

Digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija Solteq halusi kehittää projektitoimintaansa vastaamaan paremmin asiakkaidensa monikanavaisen kaupankäynnin tarpeita. Yhteistyön alkaessa oli tarkoitus parantaa laadunvarmistusta projektitoiminnassa ja tuoda laadunvarmistus tiiviimmin osaksi projektimalleja. Projektitoiminnasta puuttuivat konkreettiset työkalut, joilla oli mahdollista tuoda asiakkaille enemmän läpinäkyvyyttä projektityön edistymisestä ja laadusta.

Digitalisoituminen on tuonut Solteqin ja sen asiakkaat uuden eteen. Asiakkaat olivat entistä valveutuneempia ja odottivat Solteqilta digitaalisen liiketoiminnan osaamista ja konsultoivampaa otetta, ei pelkkää järjestelmätoimitusta.

Pitkien määrittelyprojektien ajan koettiin olevan ohi. Digitalisoitumisen ja ketterän kehittämisen myötä perinteiset projektimallit olivat muuttuneet haasteellisemmiksi.

Qentinel rakensi Solteqin PULSE-projektimalliin laatuportteja projektin onnistumisen takaamiseksi. PULSE-malliin otettiin mukaan laadun tarkistuspisteet.

Onnistumisen edellytykset rakennetaan asiakasprojekteihin pitkälti jo neuvotteluvaiheessa. Siksi PULSE-malli tukee myyntivastuussa olevaa asiakastyössä. Projektipäälliköt osallistuvat aiempaa aktiivisemmin myyntiin ja neuvotteluihin, kun yhteistyötä asiakkaan kanssa vasta hahmotellaan. Sovellustuotannon laadunvarmistukseen liittyvät toimet ja roolit on myös liitetty PULSE-malliin.

Laadun huomioiva projektimalli tukee ensisijaisesti projektipäälliköiden osaamista ja tarjoaa heille käytännön työkaluja. Käytännön projektityössä malli on saanut kiitosta: malli tuo tukea ja selkänojaa projektipäällikön työhön. Lisäksi PULSE-malli on tuonut Solteqille uskottavuutta, parantanut asiakasluottamusta ja pienentänyt liiketoiminnan riskejä.

Qentinel konsultoi ja fasilitoi kehitystyötä Qentinel Goal -palvelun avulla. Onnistumiseen vaadittiin kuitenkin myös Solteqin asiantuntijoiden laaja sitoutuminen. Qentinelin projektien johtamiseen tuomasta laatuajattelusta on ollut hyötyä Solteqin liiketoiminnan kehittämisessä, Tervaoja toteaa. Asiakaspalaute on muuttunut positiivisemmaksi ja asiakkaiden luottamus on kasvanut.

 

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt Solteq

01

Myynti tehostui

Onnistumisen edellytykset rakennetaan asiakasprojekteihin jo neuvotteluvaiheessa. Projektipäälliköt osallistuvat myyntiin ja neuvotteluihin aiempaa aktiivisemmin. Sovellustuotannon laadunvarmistukseen liittyvät toimet ja roolit liitettiin projektitoiminnan malliin.

02

Asiakaskokemus parani

Asiakaspalaute muuttui positiivisemmaksi ja asiakkaiden luottamus kasvoi.

03

Projektien tuottavuus ja tulos paranivat

Projektipäälliköiden osaaminen ja työntekijätyytyväisyys parani toimivien laatutyökalujen myötä.

04

Toimintatavan onnistunut muutos

Pilotointivaiheessa malli koettiin ensin työlääksi, mutta käytännön projektityössä tuli kiitosta: malli tuo tukea ja selkänojaa projektipäällikön työhön.

Solteq

Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja monikanavaiseen kaupankäyntiin, taustaprosesseista asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Solteqilla on intohimoa toimittaa asiakkailleen odottamaton. Nopeasti muuttuvassa maailmassa Solteq toimii kumppanina, joka toimittaa tänään sen, mitä tarvitaan huomenna. Yritys työllistää noin 500 asiantuntijaa kolmessa eri maassa ja tekee toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.

Katso lisää

“Qentinelin projektien johtamiseen tuomasta laatuajattelusta oli hyötyä Solteqin liiketoiminnan kehittämisessä. Asiakaspalaute muuttui positiivisemmaksi ja asiakkaiden luottamus kasvoi.“

Riina Tervaoja, projektitoiminnan johtaja, Solteq

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Esko Hannula

Chief Executive Officer
+358 40 5531577

HUS

HUS-Tietohallinto mittaa tietojärjestelmien käytettävyyttä

Tietojärjestelmien arvon mittaaminen tuo lisänäkyvyyttä ja objektiivisuutta potilastietojärjestelmän hyötyjen arviointiin. Qentinel on ollut HUS:lle riippumattomana tahona tärkeä kumppani, joka on pystynyt tarjoamaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa järjestelmän toimivuudesta. Järjestelmätoimittaja tarjoaa… Lue lisää

YIT

Tietohallinnon toimintavarmuuden parantaminen

Toimintavarmuus parani YIT:n tietohallinnossa YIT halusi parantaa tietohallinnon toimintavarmuutta vähentämällä henkilöriippuvuutta ja kehittämällä tietohallinnon palvelutasoa. Yrityksen tavoitteena on olla johtava eurooppalainen hankekehittäjä, rakentaja ja palveluntarjoaja, joka luo arvoa vastuullisesti… Lue lisää

Tieto

Työntekijäkokemuksen vaikutus asiakaskokemukseen

Asiakaskokemuksen parantaminen Tiedolla Qentinel auttoi Tietoa konkretisoimaan, mikä on työntekijäkokemuksen vaikutus asiakaskokemukseen. Tieto pyrkii olemaan asiakkaidensa paras kumppani liiketoimintojen digitalisoinnissa. Asiakaskokemus on kriittinen vaikuttaja ja Tieto haluaa varmistaa,… Lue lisää

Ota yhteyttä