Osallistu webinaariin: Kuinka testata SAP-ympäristöä?

Teknikum

Strategiasta käytännön toteutukseen

Teollisuus

Strategiasta käytännön toteutukseen

Teknikum on yksi merkittävimmistä eurooppalaisista polymeeriteknologian asiantuntijoista. Yrityksen ratkaisuista hyötyvät asiakkaat kaikkialla maailmassa. Teknikum-ryhmä koostuu kuudesta liiketoimintayksiköstä ja sillä on tytäryhtiöt Suomessa, Kiinassa, Unkarissa sekä Saksassa.

Määritellessään uutta liiketoimintastrategiaa, Teknikum näki välttämättömäksi arvioida myös kyvykkyydet strategian toteuttamiseksi. Teknikum pyysi Qentineliä arvioimaan tietohallinnon nykytilan. Qentinelin löydöksiin perustuen Teknikum totesi, että nykyisellä tietohallinnolla ei ole vaadittavia kyvykkyyksiä tukea liiketoiminnan asettamia strategisia tavoitteita. Tämän johdosta Teknikum tilasi Qentineliltä suunnitelman tietohallinnon kyvykkyyksien parantamiseksi.

Kehityskohteiden määrittely

Yhdessä Teknikumin kanssa sopien Qentinel laajensi analyysin kattamaan keskeisten liiketoiminnan kehitystarpeiden arvioinnin. Tässä yhteydessä Qentinelin konsultit haastattelivat Teknikumin johtoryhmän jäsenet ja muita eri sidosryhmien edustajia. Analyysin ja arvioinnin pohjalta Qentinel laati Teknikumille sen liiketoimintastrategiaa tukevan tietohallintostrategian. Kokonaisuudessaan tietohallintostrategia määritteli:

  • Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja niiden keskeiset mittarit (KPI:t)
  • Keskeisimmät kehitysalueet ja -projektit
  • Liiketoiminta-arkkitehtuurin tavoitetilan ja siihen johtavat välitavoitteet
  • Strategiaprosessin tiekartan
  • Teknikumiin palkattavan tietohallintojohtajan roolin ja vastuut

Teknikumin toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uusinta todettiin yhdeksi keskeisimmistä kehityshankkeista. Qentinel auttoi Teknikumia toteuttamaan hankintaprosessin ensimmäisen vaiheen, eli tietopyynnön (RFI) tuloksien analysointeineen.

Työkalut onnistumiseen

Teknikum sai liiketoimintastrategian toteuttamista tukevan tietohallintostrategian. Uusi tietohallintostrategia ja sen sisältämät työkalut sekä tiekartta antavat Teknikumille vakaan pohjan päätöksenteolle ja tietohallinnon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tietohallintostrategia auttaa toimenpiteiden priorisoinnissa ja esittää tärkeimmät edistymisen seurannan mittarit. Toiminnanohjausjärjestelmän tietopyyntöprosessin läpivienti antoi Teknikumille hyvän kokonaiskuvan markkinoiden tarjonnasta, toimittajista ja erilaisista mahdollisuuksista sekä erinomaisen lähtökohdan jatkaa hankintaprosessissa tarjouspyyntövaiheeseen.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt Teknikum

01

Liiketoimintastrategian ongelmakohtien määrittely

Qentinel arvioi tietohallinnon tilan ja analysoi Teknikumin kyvyt strategian toteuttamiseen.

02

Tiedonhallintostrategia tukemaan uutta liiketoimintastrategiaa

Qentinelin luoma strategia auttoi perustamaan vakaan pohjan uuden kehittämiselle ja toimenpiteiden priorisoinnille.

03

Käytännön malli edistämään toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä

Toiminnanohjausjärjestelmän tietopyyntöprosessista Teknikum sai hyvän kokonaiskuvan markkinoiden tarjonnasta ja erinomaiset lähtökohdat jatkaa prosessia.

“Qentinelin projektiryhmä perehtyi huolellisesti Teknikumin liiketoimintasuunnitelmaan ja -strategiaan. Tiimi oli erittäin osaava ja he pystyivät tuottamaan ja ehdottamaan käytännön toteutussuunnitelman. Tiimityöskentely eteni määrätietoisesti. Qentinel työskenteli sovitun aikataulun mukaisesti ja resursoi projektin ammattimaisesti.“

Harri Ojala, CEO, Teknikum Oy

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Esko Hannula

Chief Executive Officer
+358 40 5531577

Comptel

Qentinel toi Comptelille kaivattua DevOps-osaamista

Qentinel toi Comptelille kaivattua DevOps-osaamista Ohjelmistovalmistaja Comptel halusi viedä tuotteensa ja erilaiset ratkaisunsa DevOps-menetelmiä hyödyntävään ympäristöön. Qentinelin Pace-asiantuntijapalvelun ja DevOps-menetelmien laajan tuntemuksen avulla ketterä kehitys saatiin nopeasti liikkeelle.… Lue lisää

Orion Pharma

Lääketeollisuuden ekosysteemi

Potilasrekrytoinnin haasteet voi voittaa Qentinelin Arvonluontimalli-menetelmä auttoi Orion Pharmaa ymmärtämään, miten lääketeollisuuden ekosysteemin kehittäminen onnistuu. Lääketeollisuudessa kliiniset tutkimukset viivästyvät maailmanlaajuisesti tyypillisesti juuri potilasrekrytoinnin viiveiden vuoksi. Rekrytointi on erittäin… Lue lisää

HUS

HUS-Tietohallinto mittaa tietojärjestelmien käytettävyyttä

Tietojärjestelmien arvon mittaaminen tuo lisänäkyvyyttä ja objektiivisuutta potilastietojärjestelmän hyötyjen arviointiin. Qentinel on ollut HUS:lle riippumattomana tahona tärkeä kumppani, joka on pystynyt tarjoamaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa järjestelmän toimivuudesta. Järjestelmätoimittaja tarjoaa… Lue lisää

Ota yhteyttä