Try Qentinel Pace for free!

Teknikum

Strategiasta käytännön toteutukseen

Teknologia

Teollisuus

Strategiasta käytännön toteutukseen

Teknikum on yksi merkittävimmistä eurooppalaisista polymeeriteknologian asiantuntijoista. Yrityksen ratkaisuista hyötyvät asiakkaat kaikkialla maailmassa. Teknikum-ryhmä koostuu kuudesta liiketoimintayksiköstä ja sillä on tytäryhtiöt Suomessa, Kiinassa, Unkarissa sekä Saksassa.

Määritellessään uutta liiketoimintastrategiaa, Teknikum näki välttämättömäksi arvioida myös kyvykkyydet strategian toteuttamiseksi. Teknikum pyysi Qentineliä arvioimaan tietohallinnon nykytilan. Qentinelin löydöksiin perustuen Teknikum totesi, että nykyisellä tietohallinnolla ei ole vaadittavia kyvykkyyksiä tukea liiketoiminnan asettamia strategisia tavoitteita. Tämän johdosta Teknikum tilasi Qentineliltä suunnitelman tietohallinnon kyvykkyyksien parantamiseksi.

Kehityskohteiden määrittely

Yhdessä Teknikumin kanssa sopien Qentinel laajensi analyysin kattamaan keskeisten liiketoiminnan kehitystarpeiden arvioinnin. Tässä yhteydessä Qentinelin konsultit haastattelivat Teknikumin johtoryhmän jäsenet ja muita eri sidosryhmien edustajia. Analyysin ja arvioinnin pohjalta Qentinel laati Teknikumille sen liiketoimintastrategiaa tukevan tietohallintostrategian. Kokonaisuudessaan tietohallintostrategia määritteli:

  • Tietohallinnon strategiset tavoitteet ja niiden keskeiset mittarit (KPI:t)
  • Keskeisimmät kehitysalueet ja -projektit
  • Liiketoiminta-arkkitehtuurin tavoitetilan ja siihen johtavat välitavoitteet
  • Strategiaprosessin tiekartan
  • Teknikumiin palkattavan tietohallintojohtajan roolin ja vastuut

Teknikumin toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uusinta todettiin yhdeksi keskeisimmistä kehityshankkeista. Qentinel auttoi Teknikumia toteuttamaan hankintaprosessin ensimmäisen vaiheen, eli tietopyynnön (RFI) tuloksien analysointeineen.

Työkalut onnistumiseen

Teknikum sai liiketoimintastrategian toteuttamista tukevan tietohallintostrategian. Uusi tietohallintostrategia ja sen sisältämät työkalut sekä tiekartta antavat Teknikumille vakaan pohjan päätöksenteolle ja tietohallinnon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tietohallintostrategia auttaa toimenpiteiden priorisoinnissa ja esittää tärkeimmät edistymisen seurannan mittarit. Toiminnanohjausjärjestelmän tietopyyntöprosessin läpivienti antoi Teknikumille hyvän kokonaiskuvan markkinoiden tarjonnasta, toimittajista ja erilaisista mahdollisuuksista sekä erinomaisen lähtökohdan jatkaa hankintaprosessissa tarjouspyyntövaiheeseen.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt Teknikum

01

Liiketoimintastrategian ongelmakohtien määrittely

Qentinel arvioi tietohallinnon tilan ja analysoi Teknikumin kyvyt strategian toteuttamiseen.

02

Tiedonhallintostrategia tukemaan uutta liiketoimintastrategiaa

Qentinelin luoma strategia auttoi perustamaan vakaan pohjan uuden kehittämiselle ja toimenpiteiden priorisoinnille.

03

Käytännön malli edistämään toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä

Toiminnanohjausjärjestelmän tietopyyntöprosessista Teknikum sai hyvän kokonaiskuvan markkinoiden tarjonnasta ja erinomaiset lähtökohdat jatkaa prosessia.

“Qentinelin projektiryhmä perehtyi huolellisesti Teknikumin liiketoimintasuunnitelmaan ja -strategiaan. Tiimi oli erittäin osaava ja he pystyivät tuottamaan ja ehdottamaan käytännön toteutussuunnitelman. Tiimityöskentely eteni määrätietoisesti. Qentinel työskenteli sovitun aikataulun mukaisesti ja resursoi projektin ammattimaisesti.“

Harri Ojala, CEO, Teknikum Oy

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Elisa

Tie kohti ketterää kehityksen ohjausta

Kun ketteryyttä halutaan skaalata, kyseessä on koko organisaatioon kohdistuva suuri muutos. Pohjimmiltaan portfolionhallinnassa on kyse tietoon ja ymmärrykseen pohjautuvien valintojen tekemisestä. Ketterä portfolionhallinta tarkoittaa täysin uudenlaisen toimintakulttuurin luomista,… Lue lisää

Konecranes

Älykäs varastorobotti turvaa tuotannon

Konecranesin varastorobottien älykkyys takaa konepajojen ja sellutehtaiden häiriöttömän toiminnan. Konecranesin Agilon-varastorobottijärjestelmien tuotantolaitos sijaitsee Tampereella, missä on tehty maailmanluokan koneita pitkälti toistasataa vuotta. Nyt laitteiden tärkein kilpailutekijä on sen… Lue lisää

Gofore

Laadukkaat palvelut lisäävät luottamusta ja parantavat brändiä

Digitaalisten palveluiden saatavuus ja käyttäjäkokemus ratkaisevat sen, millaisen mielikuvan käyttäjä luo palvelun tarjoajasta. Siksi käyttäjäkokemus on yhä tärkeämpi osa palveluiden laatua. Tampereella vuonna 2002 perustettu digitaalisia palveluja suunnitteleva… Lue lisää

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä