Try Qentinel Pace for free!

TeliaSonera

Quality Intelligence ja tiedolla johtaminen

Tietoliikenne

Tiedolla johtaminen parantaa asiakaskokemusta

TeliaSonera hyödynsi järjestelmähankinnassa Quality Intelligence -menetelmiä tunnistaakseen oikeat arviointikriteerit asiakasymmärrystä lisäävän tietojärjestelmän hankinnassa. Tiedolla johtamisessa tärkeintä oli ymmärtää, miten järjestelmä vaikutti liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

TeliaSoneran tavoitteet Customer Insight -alueella ovat kasvaneet. Teknologiat ja menetelmät ovat keskeisessä roolissa, jotta TeliaSonera voi tehdä asioita, joista on hyötyä myös tulevaisuudessa. Tärkeintä oli varmistaa yksilöllinen asiakaspalvelu ja onnistunut asiakaskokemus.

Laatuäly – Quality Intelligence tarjoaa tietoa arvosta ja laadusta

Asiakaskokemus on TeliaSoneran ykkösprioriteetti myös teknologiavalinnoissa. TeliaSonera halusi kehittää kampanjahallinta- ja analytiikkadatan laatua kattavammaksi, jotta se mahdollistaisi automatisoidun kampanjahallinnan ja syvällisemmän tiedolla johtamisen. Uuden teknologian hankintakriteerien arviointiin osallistuivat yhdessä data-analyytikot, kampanjahallinta ja IT. Valinnassa käytettiin apuna myös Qentinelin Laatuäly-palvelua.

TeliaSonera koki laatuälyajattelun ja -palveluiden olevan syvällisempi metodi kuin perinteinen business-case-laskelma. Quality Intelligence -ajattelun huomattiin olevan hyvin selkeä tapa pureutua tietojärjestelmien arvon tuottamiseen. Palvelulle ja metodeille nähtiin tulevaisuudessa hyödyntämismahdollisuuksia myös prosessien kehittämisessä.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt TeliaSonera

01

Hyötyjen tunnistaminen

Arvonluontimalli auttoi ymmärtämään, miten tietojärjestelmä soveltui liiketoiminnan tarpeisiin ja tapoihin.

02

Asiakaskokemus

Eri kehittäjätahojen näkemykset saatiin esiin ja sovitettua yhteen.

03

Johda onnistumista

Sopivaa, oikea-aikaista tietoa päätöksentekijälle sopivassa muodossa.

TeliaSonera

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera tarjoaa palveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla sekä Espanjassa. TeliaSonera on televiestintäalan edelläkävijöä,  yksi matkaviestinnän keksijöistä ja GSM:n perustajista. Olemme sitoutuneet jatkamaan tietoyhteiskunnan edistämistä ja asiakkaidemme viemistä jatkuvasti askeleen eteenpäin. Olemme kehittyneet paikallisista operaattoreista Euroopan viidenneksi suurimmaksi operaattoriksi – alle 20 vuodessa.

Katso lisää

“Pidän Quality Intelligence -ajattelusta. Se on syvällisempi metodi kuin perinteinen Business Case -laskelma. Quality Intelligence on hyvin selkeä tapa pureutua tietojärjestelmien arvon tuottamiseen.“

Lauri Halkola, Group Manager, Data Management and Tools, TeliaSonera

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Ponsse

Tietojärjestelmien laatu takaa asiakastyytyväisyyden

Ponssen asiakas on ykkönen, jonka liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi rakennetaan laadukkaita tietojärjestelmiä. Ponssen keltainen Scorpion King on vaikuttava näky talvisessa metsässä. Se on väkivahva työjuhta, joka tottelee tarkoin kuljettajansa… Lue lisää

Gofore

Laadukkaat palvelut lisäävät luottamusta ja parantavat brändiä

Digitaalisten palveluiden saatavuus ja käyttäjäkokemus ratkaisevat sen, millaisen mielikuvan käyttäjä luo palvelun tarjoajasta. Siksi käyttäjäkokemus on yhä tärkeämpi osa palveluiden laatua. Tampereella vuonna 2002 perustettu digitaalisia palveluja suunnitteleva… Lue lisää

Konecranes

Älykäs varastorobotti turvaa tuotannon

Konecranesin varastorobottien älykkyys takaa konepajojen ja sellutehtaiden häiriöttömän toiminnan. Konecranesin Agilon-varastorobottijärjestelmien tuotantolaitos sijaitsee Tampereella, missä on tehty maailmanluokan koneita pitkälti toistasataa vuotta. Nyt laitteiden tärkein kilpailutekijä on sen… Lue lisää

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä