Try Qentinel Pace for free!

Tieto

Työntekijäkokemuksen vaikutus asiakaskokemukseen

Tietoliikenne

Asiakaskokemuksen parantaminen Tiedolla

Qentinel auttoi Tietoa konkretisoimaan, mikä on työntekijäkokemuksen vaikutus asiakaskokemukseen. Tieto pyrkii olemaan asiakkaidensa paras kumppani liiketoimintojen digitalisoinnissa. Asiakaskokemus on kriittinen vaikuttaja ja Tieto haluaa varmistaa, että jokainen organisaation jäsen ymmärtää oman merkityksensä ja henkilökohtaisen vaikutuksensa asiakaskokemukseen. Asiakaskokemuksen ja Tiedon liiketavoitteiden saavuttamisen välillä on selvä suhde.

Projektin alkaessa Tieto tarvitsi useampia ennakoivia ja reaaliaikaisia työkaluja pystyäkseen mittaamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä. Proaktiivisempi ja reaaliaikaisempi asiakaspalaute auttaa Tietoa ymmärtämään ollaanko etenemässä oikeaan suuntaan. NPS (Net Promoter Score) ja muut viiveellä toimivat mittarit kertovat vain mitä tapahtui tai miten yritys päätyi nykytilanteeseen.

Työntekijäkokemuksen vaikutus asiakaskokemukseen

Tiedon tavoite on auttaa jokaista tietolaista ymmärtämään mikä on työntekijöiden vaikutus asiakaskokemukseen ja parantamaan sitä. Tämän vuoksi kaikilla Tiedon työntekijöillä on nyt omien tavoitteidensa joukossa myös asiakaskokemukseen liittyvä tavoite. Arvonluontimalli auttaa kaikkia tunnistamaan paremmin asiakaskokemusta parhaiten edistäviä tekijöitä. Tämän ansiosta Tieto on lisännyt asiakaskokemuksen työntekijöiden kehityskeskusteluihin.

Hyvään asiakaskokemukseen johtavien indikaattoreiden tunnistamisella on suuri vaikutus Tiedon asiakaskokemukseen liittyvien mittaus- ja metriikkatyökalujen kehittämisessä tulevaisuudessa. Tiedon mielestä arvonluontimalli visuaalisine arvopolkuineen on loistava työkalu johdon ja keskijohdon kanssa käytäviin keskusteluihin. Sen avulla eri rooleissa toimivat henkilöt ymmärtävät yhtiön muiden toimintojen kokemat ongelmat.

Uusi tapa kehittää asiakaskokemusta

Qentinelin lähestymistapa perustui Aalto-yliopiston kanssa kehitettyyn arvonluonnin mallinnukseen. Mallin visuaalinen luonne on saanut innostuneen vastaanoton työntekijöissä. Mallin ilmaisuvoima on vahva: yhteen arvonluontimalliin (Value Creation Model™) kuvattu asia olisi ollut kirjallisena useita satoja sivuja, ja olisi voinut jäädä monelta lukematta.

Tieto koki yhteistyön Qentinelin kanssa vaivattomaksi.

EmailLinkedInTwitterFacebook
Hyödyt Tieto

01

Yhteys työntekijän ja asiakkaan kokemuksen välillä näkyväksi

Työntekijöiden kokemukset vaikuttavat asiakaskokemukseen. Asiakaskokemuksen laatu paranee, kun jokainen tunnistaa päivittäisessä työssään, että ennakoiva ja avoin vuoropuhelu asiakassuhteissa on avain molemminpuoliseen menestykseen.

02

Ennakoiva ja reaaliaikainen mittaus

Proaktiivisempi ja reaaliaikaisempi asiakaspalaute auttaa ymmärtämään ollaanko etenemässä oikeaan suuntaan.

03

Parempi ymmärrys yrityksen sisällä miten liiketoimintatavoitteisiin päästää

Visuaaliset arvopolut Arvonluontimallissa (Value Creation Model™) auttavat henkilöstöä ja johtoa kommunikoimaan ja näkemään, miten tartutaan yhteisiin haasteisiin ja pullonkauloihin.

Tieto

Tiedon tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys ja asiakkailleen paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 14 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa.

Katso lisää

“Hyvien asiakaskokemusten tuottamiseen johtavien indikaattorien tunnistaminen vaikuttaa miellä nyt asiakaskokemuksen johtamiseen.“

- Marja Leena Pinomaa, Head of Enterprise Feedback Management at Tieto

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Tampereen kaupunki

RPA nopeuttaa asioiden käsittelyä Tampereen kaupungilla

Tampereen kaupunki on suuri organisaatio, jonka toimialat ulottuvat kattavalla läpileikkauksella koko kaupungin infrastruktuurin yli. Kun ylläpidetään saman aikaisesti niin terveydenhuoltoa, opetuslaitoksia, harrastustoimintaa ja kaikkea siltä väliltä, on koneistossa… Lue lisää

Elisa

Tie kohti ketterää kehityksen ohjausta

Kun ketteryyttä halutaan skaalata, kyseessä on koko organisaatioon kohdistuva suuri muutos. Pohjimmiltaan portfolionhallinnassa on kyse tietoon ja ymmärrykseen pohjautuvien valintojen tekemisestä. Ketterä portfolionhallinta tarkoittaa täysin uudenlaisen toimintakulttuurin luomista,… Lue lisää

Gofore

Laadukkaat palvelut lisäävät luottamusta ja parantavat brändiä

Digitaalisten palveluiden saatavuus ja käyttäjäkokemus ratkaisevat sen, millaisen mielikuvan käyttäjä luo palvelun tarjoajasta. Siksi käyttäjäkokemus on yhä tärkeämpi osa palveluiden laatua. Tampereella vuonna 2002 perustettu digitaalisia palveluja suunnitteleva… Lue lisää

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä