Kokeile Qentinel Pacen käyttöä ilmaiseksi

Career Story

Iloa pinnassa Elisalla

Tiimityö vaativissa asiakasprojekteissa edellyttää testiautomaation ammattilaiselta erinomaisia kommunikaatiotaitoja, kykyä sopeutua asiakaan muuttuviin tarpeisiin ja jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

Kun kahdeksan testiautomaation ammattilaista kokoontuu yhteen, ei mene kuin hetki, kun vitsit leijuvat ilmassa, hymy karehtii suupielissä ja kohta useampikin purskahtaa nauruun. Tämä tiimi on hitsautunut yhteen ja heillä on työssään hauskaa. Qentinelin Elisa-tiimissä on yli neljänkymmenenvuoden kokemus testiautomaatiosta, kymmenistä asiakkaista ja sadoista projekteista.

He työskentelevät teleoperaattorin moninaisten projektien parissa, pääasiassa niissä, jotka näkyvät Elisan asiakkaille. Yhdellä on syvä osaaminen mobiilisovelluksista, toisella projektienhallinnasta ja kolmannella testiautomaation syvimmistä saloista.

Suunnittelua ja yllätyksiä

Testipäällikkö Anu Hippeläinen on nähnyt Qentinelin muutoksen reilun kymmenen vuoden ajan, kun yritys on kasvanut muutaman kymmenen henkilön yrityksestä yli sadan hengen mittaan. Tänä aikana Qentinel on onnistunut tuotteistamaan testiautomaation. Samanaikaisesti asiakastiimien työ on kehittynyt vastaamaan asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin.

”Meillä on toisaalta omat prosessit, mutta samalla kyky sopeutua asiakkaan toimintatapoihin. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on onnistuneen työmme edellytys”, Anu sanoo.

Tuukka Nuutinen työskentelee palvelukehityksen tiimissä. Tiimin elisalaiset asiantuntijat tuntevat parhaiten asiakkaat ja heidän tarpeensa. He kehittävät palveluihin uusia ominaisuuksia ja parantavat vanhoja. Tuukka varmistaa testiautomaatiolla, etteivät uudet ominaisuudet riko olemassa olevaa järjestelmää.

”On tärkeää, että tunnen palvelukokonaisuuden ja samalla voin kesktittyä työssäni siihen minkä parhaiten osaan eli testiautomaation kehittämiseen”, Tuukka sanoo.

Kyse ei ole yksin automaation kehittämisestä vaan jatkuvasta kommunikaatiosta ihmisten välillä.

”Pyrimme yhdessä ymmärtämään ongelmakohtia, jotka ratkaisemme testiautomaation avulla. On erittäin tärkeää, että tiedämme koko ajan pienimmätkin muutokset järjestelmissä, jotta voimme testata niiden toimivuuden”, parisen vuotta Qentinelillä työskennellyt Mrudul Pendharkar sanoo.

Palvelukehitystiimissä arjen työ koostuu kahden viikon suunnittelujaksoista, joka antaa raamit työlle.

”Jokainen aamu on kuitenkin uusi ja erilainen, enkä koskaan voi olla ennakkoon varma, mitä päivä tuo tullessaan”, Mrudul sanoo.

Suunnitelmallisuuden ja yllätyksellisyyden yhdistelmä sekä eteen tulevien ongelmien ratkominen ovat qentineliläisten mielestä työn parhaita puolia.

Tiivistä keskinäistä sparrausta

Vaikka Qentinelin asiantuntijat työskentelevät eripuolilla suurta organisaatiota, he tapaavat toisensa lähes päivittäin lounas- ja kahvitauoilla. Kaikki hyötyvät, kun eri projekteissa työskentelevät osaajat jakavat parhaita toimintatapoja projektista toiseen. Tämän rinnalla tiimi tapaa viikoittain tiimipalaverissa.

”Sekä epäviralliset että viralliset tapaamiset ovat tärkeitä yhteishengellemme. Saamme toisiltamme valtavasti tukea työssämme. Jokainen on aina valmis auttamaan toista ongelmien ratkaisuissa”, tiiminvetäjä Markku Kankaala sanoo.

Toisiaan tukevan ja tietoa jakavan tiimihengen ylläpito on jokaisen vastuulla ja jokainen saa siitä iloa.

Osaamisen iloa ja vuoropuhelua

Jos on ongelmia, joita tiimi ei osaa itse ratkaista, sillä on aina Qentinelin koko asiantuntijajoukon osaaminen käytettävissä. Sieltä viimeistään löytyy ratkaisu ongelmiin. Yhteydenpito on tiivistä toisinkin päin: kun Elisan projekteissa oivalletaan uusia testiautomaation kehitysmahdollisuuksia, ne viestitään Qentinelin kehitystiimille. Näin asiakaspalaute kiertyy notkeasti osaksi tuote- ja palvelukehitystä.

Tiimillä on syvällinen ymmärrys Qentinel Pace -tuotteen toiminnasta ja siitä, minne suuntaan sitä voidaan kehittää, koska tiimin jäsenistä Anu ja Mrudul ovat aiemmin työskennelleet Qentinelin tuotekehitystiimissä.

”Työskentely sekä asiakasprojekteissa että omassa tuotekehityksessä antaa asiantuntijoillemme mahdollisuuden kehittyä monella eri tasolla. Tämä vahvistaa heidän ammatillista osaamistaan ja tarjoaa erilaisia urapolkuja”, Kankaala sanoo.

Hyväksi testiautomaation ammattilaiseksi ei opita yksin kirjoja lukemalla ja luennoilla istumalla.

”Kommunikaatiokyky on tärkein asia. Vaikka osaisit kuinka hyvin koodata ja tehdä työsi teknisesti hyvin, muttet kuuntele muita ja kerro omasta työstäsi, et voi menestyä työssäsi”, Mrudul sanoo.

Testaajalla on vaativa rooli tiimissä, koska hänen tehtävänsä on etsiä virheitä sovelluskehittäjän työstä. Rakentava tapa kommunikoida korostuu, ja tiimidynamiikan pitää toimia, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen.

Työntekijöitä ja asiakasta varten

Qentinelin testiautomaation asiantuntijat huolehtivat, että ammatillinen osaaminen on aina ajan tasalla. Ala kehittyy nopeasti, kun työtavat ja työvälineet muuttuvat.

Työssä opitaan oivaltamaan, mikä sovelluksissa on keskeistä, mihin suuntaan sitä kehitetään ja mihin kriittisiin kohtiin testauksessa pitää kiinnittää erityishuomio.

”Uteliaisuus ja kyky asettua asiakkaan ja hänen asiakkaansa rooliin ovat keskeisiä ominaisuuksia” Kankaala sanoo.

Miksi testiautomaatiota ammatiksi suunnitelleiden kannattaa hakeutua Qentineliin töihin?

”Työmme on hyvin paljon asiakkaan konsultointia. On mielenkiintoista oppia tuntemaan heidän liiketoimintaansa. Qentinelissä minua on kannustettu oppimaan uutta ja pitämään osaamiseni ajan tasalla, Yada Tyni sanoo.

Työntekijöiden hyvinvoinnista ja ammatillisesta kehittymisestä huolehtiminen takaa Qentinelin menestyksen.

”Qentinel on meitä varten. Yritys tarjoaa joustavaa ja henkilökohtaista koulutusta, hyvinvointipalveluja, meitä kuunnellaan, voimme toimia hyvin itsenäisesti ja meihin luotetaan”, Tuukka sanoo.

Yksi syy pestautua Qentinelille on aina yli muiden.

”Qentineliin kannattaa tulla töihin, koska tunnemme täällä aitoa työn iloa yhdessä erinomaisten tiimiläisten kanssa”, Markku tiivistää.

Ota yhteyttä