Kokeile Qentinel Pacen käyttöä ilmaiseksi

Career Story

Testausammattilainen on tiimityön moniosaaja

Yhteistyön vaaliminen ja luottamuksen rakentaminen ovat tärkeä osa testausammattilaisen työtä. Myös kyky havaita riskejä ajoissa ja epäilevä luonteenlaatu auttavat onnistumaan.

Vakuutusyhtiössä työskenteleminen on testausammattilaiselle monin tavoin poikkeuksellinen ympäristö. Korkeat tietoturvavaatimukset, luottamuksellisten henkilötietojen käsittely sekä toimialaa koskeva lainsäädäntö ja alan oma säätely pitää ottaa kaikessa työssä huomioon. Jatkuvat muutokset pitävät testaajat kiireisinä.

”Monet järjestelmiin tehtävät muutokset johtuvat lakimuutoksista, joten niiden on toimittava paitsi teknisesti myös täytettävä lain kirjain”, Qentinelin LähiTapiolan tiimin vetäjänä työskentelevä Janne Petäjä sanoo.

Testauspäällikkö rakentaa yhteistyötä

Testaajien on oltava koko ajan toimialan muutoksen valtimolla. Asiakkaan liiketoiminta on tunnettava tarkoin.
”Me olemme osa LähiTapiolan tiimiä. Teemme työtä yhdessä ja luomme puolin ja toisin luottamusta. Asiakkaamme yhteyshenkilö toisaalta huolehtii meistä henkilökohtaisesti. Se merkitsee meille hyvin paljon ja auttaa meitä toimimaan heidän parhaaksi”, Janne sanoo.

Testauspäällikkö Henni Arposella on parhaillaan menossa neljä LähiTapiolan henkivakuutusyhtiön projektia, joissa tehdään muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin.

”Teen projektien aikana tiivistä yhteistyötä ohjelmistotoimittajien testaajien kanssa. Projekteissa on useita toimijoita, joiden yhteistyötä koordinoin. Projektien päätteeksi teemme hyväksymistestit. Onnistuminen vaatii, että saan ihmiset tekemään yhteistyönä oikeita asioita juuri oikeaan aikaan”, Henni sanoo.

Testauspäällikön arki täyttyy ongelmien aikaisesta havaitsemisesta ja niihin tarttumisesta, asioiden priorisoinnista sekä projektin aikataulutuksesta ja resursoinnista.

Vihollisista kumppaneita

Janne näkee, että qentineliläisten roolina on olla monessa sovelluskehitysprojektissa LähiTapiolan liiketoiminnan edunvalvoja.
”Me varmistamme sen, että asiakas saa, mitä hän on tilannut”, Janne sanoo.

Rooli ei ole aina helppo, koska testaaja on projekteissa samalla tavalla ulkopuolinen kuin sovellustoimittaja. Yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin rakentaminen projektitiimin sisälle on tärkeä osa testausammattilaisen osaamista.

”On tärkeää, että sovellustoimittajan edustajat näkevät testaajan auttamassa heitä saavuttamaan mahdollisimman hyvä lopputulos”, Qentinelillä LähiTapiolan asiakkuudesta vastaava Ari Hirvonen sanoo.

Suhtautuminen testaajiin on muuttunut vuosien mittaan melkoisesti. Takavuosina koodarit pitivät testaajia jopa vihollisinaan, kun he paljastivat koodin heikkoudet. Nyt tilanne alkaa olla toinen, kun yhteistyössä tehdään asiakkaalle aina parasta. Kehittävä asenne ja positiivinen kommunikaation auttavat yhteistyössä eteenpäin.

Automaatio takaa laadun ja nopeat käyttöönotot

Testiautomaatio auttaa LähiTapiolaa varmistamaan valtavien järjestelmien jatkuvien muutosten toimintavarmuuden.
”Ilman automaatiota testit kestäisivät kauan ja työvoimaa pitäisi olla melkoisesti enemmän tekemässä niitä käsin”, asiakasjärjestelmien laajoja muutoshankkeita viime aikoina testannut Mika Tapanainen sanoo.

Automaatio mahdollistaa uusien ominaisuuksien laajan ja nopean testaamisen ennen kuin ne viedään tuotantoon. Tämä korostuu monitoimittajaympäristössä, jossa päivityksiä tehdään monelta suunnalta jatkuvasti. Toimittajan oma sovellus voi olla täysin ehjä, mutta se rikkookin järjestelmän kokonaisuuden.

LähiTapiolan ElämänTurva-mobiilipalvelun asiakkaille näkyvien järjestelmien testaaminen on ollut viimeisen vuoden aikana iso urakka. Qentinelin testiautomaatioasiantuntijat Tuomas Törmä ja Sebastian Airaksinen ovat varmistaneet sovellusten toimivuuden Android- ja iOS-järjestelmissä, joihin Qentinel Pace -palvelu taipuu samalla tavalla kuin tietokoneiden käyttöjärjestelmille.

Antennit ylhäällä

Koska Qentinelin asiantuntijat ovat hajallaan eri LähiTapiolan projekteissa, he eivät päivän aikana juuri näe toisiaan. Tiiminvetäjien tehtävänä on huolehtia oman tiimin yhteishengestä.

”Meillä on tiivistä keskinäistä yhteydenpitoa, yhteistä ongelmien ratkaisua ja toisiemme tukemista. Sen lisäksi meillä on viikoittaiset tiimipalaverit ja neljä kertaa vuodessa vapaamuotoinen tiimipäivä. Tiimin yhteydenpito on tärkeä, jotta muistamme olevamme Qentinelin työntekijöitä, kun asiakas on ottanut meidät lähes omikseen”, Mika sanoo.

Tiimiläiset pohtivat, mitä tapahtuisi, jos he eivät onnistuisi tehtävässään tai jos testiautomaatio lakkaisi toimimasta. Lista on pelottava: aikataulut pettäisivät, laatu alkaisi kärsiä, sovelluksia ei saataisi tuotantoon ja LähiTapiolan liiketoiminnan jatkuvuus alkaisi kärsiä. Testiautomaatiosta on siis tullut kriittinen osa jatkuvaa sovelluskehitystä.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa ennakoidaan riskitilanteet.
”Tunnistamme riskit ajoissa. Tässä työssä pitää olla antennit ylhäällä ja hieman epäilevä luonne”, Mika sanoo.

”Mahdollisimman varhain pitää saada tieto tai itse selvittää, mitä töitä on tulossa ja mitä erityistä niissä on, jotta osaamme varautua oikein”, Henni sanoo.

Jotta yllätyksiltä ja riskeiltä vältytään, Qentinelin asiantuntijat auttavat LähiTapiolaa kehittämään jatkuvasti toimintatapoja.

”Tuomme ulkopuolisen näkökulman projektien sisällä ja autamme näin asiakasta toimimaan koko ajan fiksummin”, Janne sanoo.

Ota yhteyttä