Kokeile Qentinel Pacen käyttöä ilmaiseksi

Career Story

Testiautomaation Delivery Lead

Delivery Lead -ammattilainen vie testiautomaation uudelle tasolle

Asiakkaan haasteena oli testauksen painottuminen kehitysprosessin loppuvaiheeseen ja testauksen manuaalipainotteisuus. Tämä toi mukanaan hitaan palautteen laadusta, mikä johti suureen virhemäärään. Ohjelmistoversioiden julkaisusykli oli myös liian hidas tavoitteisiin nähden.

Lähtökohdaksi toimeksiannossamme otettiin tuotekehityksen tehostaminen ja virheiden vähentäminen. Haasteena oli että laitteet ovat sulautettuja laitteita, jotka olivat osana suurempia sulautettuja systeemeitä.

Paransimme laatua ja tuottavuutta testiautomaation ja Continuous Integrationin (CI) avulla

Aloimme ratkaista asiakkaan ongelmaa Continuous Integrationin (CI) ja kehittyneiden testiautomaatioratkaisujen avulla. Mukana oli sulautettujen laitteiden protokollaliikenteen analysointi.

Yhteiset ratkaisut oli tärkeää saada käyttöön kaikille ohjelmistokehitystiimeille. Testiautomaatiomekaniikan rakentaminen laitteiden ja järjestelmien välille vaati API:en hyödyntämisen ja protokollaliikenteen erityisosaamista. Kaikki tämä onnistui hyvin ja ratkaisuista tuli niin onnistuneita, että ne otettiin asiakkaalla ja tuotekehitystiimeissä hyvin vastaan.

Testiautomaation kasvavaa tarvetta ratkoimme Robot Frameworkillä kirjoittamalla uusia protokollakirjastoja testiautomaatiokattavuuden parantamiseksi ja kasvattamalla automatisoitujen testitapausten määrää. Julkaisusyklin nopeuttamisen ratkaisu oli Jenkinsillä tuotettu CI, sisältäen useita käännöstyökaluja (muun muassa Git ja Apache Subversion) ja ympäristöjen automatisointia (Docker, AWS ja Kubernetes). Sulautettujen laitteiden protokollaliikenteen analysoinnissa käytimme Wiresharkia.

Miksi onnistuimme?

  • Onnistuimme valitsemaan oikeat ratkaisut ja asiakas luotti meihin. Ratkaisumme otettiin hyvin käyttöön asiakkaalla.
  • Testattavissa tuotteissa oli paljon rajapintoja, joka mahdollistivat kattavan testiautomaation nopean hyödyntämisen.
  • Pystyimme tekemään läheistä yhteistyötä kehittäjien kanssa.
  • Työskentelytapoina käytimme koestettuja menetelmiä, kuten SAFe, Scrum ja Kanban.

Asiakkaalla oli aito halu ja tarve saada ratkaisu ongelmaansa. Meillä oli myös ammattitaitoa toimittaa tarvittava ratkaisu. Meille annettiin sekä vastuu että vapaus tehdä tarvittavat ratkaisut.

Jani Haapala, testiautomaation Delivery Lead

 

Ota yhteyttä