Kokeile Qentinel Pacen käyttöä ilmaiseksi

Career Story

Testipäällikkö

Testipäällikkö suuren verkkokaupan tuotantoon viennissä ja SAP-integroinnissa

Aloitin lyhyellä varoitusajalla testipäällikkönä asiakkaan verkkokaupan rakennusprojektissa. Verkkokaupan osuus myynnistä oli asiakkaalle kriittisen tärkeä, vaikka myynnissä oli tuotteita ja palveluita myös myymälän kautta.

Kun tulin mukaan, asiakkaan verkkokaupan tuotantoon vientipäivä oli jo kiinnitetty. Monesta eri syystä päivän siirtäminen ei enää ollut mahdollista, vaikka toimitusprojekti ja integrointi SAP-järjestelmään oli projektin aikana myöhästynyt. Onnistuminen verkkokaupan käyttöönotossa oli asiakkaalle tärkeää myös yrityksen julkisen mielikuvan vuoksi.

Testipäällikön tukena oli projektihuone ja päivittäiset palaverit

Projektihuoneessa oli kiihkeä tekemisen tunnelma, kun mukana oli viisi eri ohjelmistotoimittajaa, joitakin projektipäälliköitä ja tusina liiketoimintatestaajaa.

Vaikka tekeminen oli hektistä ja vaikutti kaoottiseltakin, kaikilla oli selkeä päämäärä: verkkokaupan avaaminen. Päivittäisissä palavereissa keskityin kokoamaan käsitystä, mitä testauksessa tapahtuu, kuka testaa mitäkin ja miltä virhetilanne näyttää.

Tuotantoon viennin jälkeen jatkokehitystä on luvassa vielä usealle vuodelle. Jatkokehityksen kannalta projektin aikana oli tärkeää varmistaa jatkuvan tekemisen malli ja tuotantoon vienti ominaisuus kerrallaan. Ylläpidon vakiinnuttaminen vaatii toimivat prosessit siihen, että kun tehdään lisää ja uutta, niin kaikki sujuu järjestelmällisesti ja hyvin.

Testitapauksia oli tuhansia ja ne oli koottu perinteiseen testauksen hallinnan työkaluun. Ehdotin työkalun vaihtamista ja siirryimmekin käyttämään kevyempää testauksenhallintatyökalua, joka sopii ketterän mallin jatkokehitykseen. Qentinelin kollegan suosituksesta löytyi suomalainen Meliora, jossa oli liiketoimintatestaajille käyttöliittymä suomeksi. Ylläpitoa varten laadin testistrategian ja uudistin tuotantoon vienti- ja hyväksyntätestausprosessit.

Miksi onnistuttiin?

Onnistumisen kannalta krittisiä asioita tunnistin kolme:

  1. Varmista integraatioiden toimivuus – Asiakkaalla verkkokauppaan liittyi monta järjestelmää ja järjestelmien yhteentoimivuus ja niiden väliset integraatiot ovat kriittisiä. Jos integraatioiden toimivuutta ei varmisteta, seurauksena on paljon häiriöitä tuotannossa.
  2. Huolehdi testidatasta – Verkkokaupan testauksessa on tärkeää huolehtia tuotedatasta ja saldoista – että ne ovat samat eri ympäristöissä. Tuotteita kaupassa oli kymmeniä tuhansia.
  3. Huolehdi että liiketoiminnan käyttötapaukset ovat mukana testauksessa – Asiakkaille näkyvän toiminnallisuuden lisäksi myös henkilökunnan on pystyttävä käsittelemään tilauksia backendissä. Liiketoiminnan tahtomat käyttötapaukset eivät välttämättä tule esiin projektitoimituksessa, mutta testipäällikön on huolehdittava että kokonaisuus testataan. Tilausten käsittelyn on onnistuttava frontendin lisäksi myös backendissä ja ne on voitava käsitellä siellä heti.

Asiakas oli kiitollinen organisaation laatuymmärryksen kasvamisesta: miten huomioidaan laatu ja testaus. Asiakkaalle kasvoi varmuus, mitä laatu verkkokaupassa tarkoittaa ja mitä se vaatii. Tässä roolini testipäällikkönä oli ratkaiseva. Nyt laadun varmistaminen ja rakentaminen on huomioitu asiakkaan päässä työnkuvissa ja sille on varattu aikaa.

Riikka Kurkinen, testipäällikkö

 

Ota yhteyttä