Kokeile Qentinel Pacen käyttöä ilmaiseksi

Career Story

Tiivistä tiimityötä asiakkaan organisaatiossa

Qentinelin kolmen hengen iskujoukko varmistaa yhteistyössä yrityksen omien testaajien kanssa, että laaja terveydenhuollon tietojärjestelmä toimii takuuvarmasti, aina ja kaikissa oloissa.

Terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmään on integroitu useita kymmeniä sovelluksia ja tulevaisuudessa määrä on jo satoja. Jokaisen sovelluksen on toimittava varmasti ja saumattomasti muiden sovellusten kanssa.

Sanna Meriläisen, Satu Bennertin ja Joni Vänttisen asiakkuustiimi on varmistanut yhteistyössä asiakkaan oman testaustiimin kanssa parin vuoden ajan, että asiakkaan kriittiset tietojärjestelmät toimivat häiriöittä kaikissa tilanteissa.

”Autamme asiakasta varmistamaan järjestelmien laatua jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hanketta. Mitä pidemmällä ollaan hanketta, sitä vaikeampaa virheiden korjaamisesta tulee”, Joni sanoo.

Kuin asiakkaan omaa porukkaa

Työ ison järjestelmähankkeen sisällä on kaksijakoista. Toisaalta tehdään selkeät ja kuukausien päähän ulottuvat suunnitelmat siitä, miten hanke etenee. Toisaalta vastaan tulee lähes päivittäin muutoksia, jotka vaikuttavat arkiseen tekemiseen.

”Tässä työssä pitää olla valtavan joustava, että pystyy vaihtamaan testejä päivästä toiseen ja kommunikoimaan ihmisille, miksi asioita pitää tehdä toisella tavalla. Työssä pitää kommunikoida selkeästi, oltava reilu ja osattava avata se, miksi suunnitelmat muuttuvat”, Satu sanoo.

Sanna ja Satu ovat vetäneet useita kick-off- ja koulutustilaisuuksia, joissa on käyty läpi testausten roolitus, käytännöt ja prosessit. Kun jokainen tietää, mitä heiltä odotetaan, asiat sujuvat helpommin.

”Viestinviejän rooli on mukava, kun on innostunut itse asiasta”, Satu sanoo. Jatkuva työ asiakasorganisaation sisällä on vaikuttanut siihen, että välillä raja asiakkaan ja oman työnantajan välillä hämärtyy.

”Olen saanut palautetta, että olemme kuin asiakkaan porukkaa, koska olemme heidän puolellaan. Tämä on ihan parasta palautetta”, Sanna sanoo. Työ asiakasorganisaation sisällä on toisaalta vaativaa, kun Qentinelin asiantuntijat koordinoivat parinkymmenen eri tiimin testausta.

”Kaikkien kanssa pitää muistaa ja välillä muistuttaa, mikä on yhteinen tavoite ja mitkä ovat aikataulut, joihin yhdessä on sitouduttu”, Satu sanoo.

Ihmistuntemusta ja rohkeutta

Testauksen ammattilainen kykenee katsomaan testattavia järjestelmiä laajasti, ei pelkästään yhtä pistemäistä ongelmaa. Toinen tärkeä asia on proaktiivisuus ja halu kehittää asioita.

”Kun huomaa, että prosessissa on jokin ongelma, pitää olla rohkeutta tuoda asiakkaalle mahdollisuuksia kehittää toimintaa”, Sanna sanoo. Koska työ on jatkuvaa ongelmaratkaisua projektitiimissä, pitää testauksen ammattilaisella olla hyvä tuntuma tiiminsä ihmisten osaamiseen.

”Meillä on asiakkaan isossa organisaatiossa isot resurssit, joiden kanssa työskentelemme. Kun löydän oikeat ihmiset tekemään oikeita asioita, työt sujuvat usein aika mukavasti ja helposti”, Satu sanoo.

Tiivistä yhteistyötä

Tiiviin tiimin onnistumista edesauttaa se, että kaikki kolme ovat koko ajan selvillä siitä, mitä muut tekevät. Näin tiimillä on myös hyvä yhteishenki ja kaikilla on samanlainen, kehittävä ote tehdä työtä.

”Teemme työtä asiakkaan hyväksi. Asiakaslupaus pitää lunastaa päivittäin. Kun asiakas pyytää konsultin, hän edellyttää uusia ratkaisuja ja että toimintaa kehitetään koko ajan. Työn tekemistä on helpottanut se, että asiakaspalautteemme on ollut koko ajan hyvin positiivista”, Sanna sanoo.

Tiimin sisällä on vahva toisia sparraava työtapa: kaikki tehdään yhdessä, ei yksin.

”Ei riitä, että on hyvä ratkaisu tai ehdotus. Pitää olla toisten tuki, jotta saamme uusia toimintatapoja eteenpäin laajemmalla rintamalla”, Joni sanoo. Hän työskentelee järjestelmäintegraatioiden ja -konversioiden parissa ja näkee näin koko laajan tietojärjestelmän vaatimukset. Arkiseen työhön liittyy toisaalta paljon itsenäisyyttä.

”Olen tehnyt suorituskykytestejä parhaaksi katsomallani tavalla ja kiitosta niistä on tullut”, Satu sanoo.

Työtoverit ja työnantaja tukevat

Tiimityötä kehitetään Qentinelissä kaikkia työntekijöitä palvelevalla coaching-metodilla.

”Jokaisella työntekijällä on oikeus varata itselleen coach, jonka kanssa voi pohtia luottamuksellisesti jotain asiaa. Coach ja coachattava hahmottavat yhdessä ongelman ja coach käy sen jälkeen coachattavan kanssa asiaa läpi avoimilla kysymyksillä niin, että coachattavalle selviää, mitä asiassa kannattaa tehdä. Tämä on erittäin antoisa toimintatapa ratkoa ongelmia”, Sanna kertoo.

Pienemmät asiat ratkotaan joustavasti suoraan kollegoiden kanssa.

”Voin soittaa kenelle tahansa kollegalle, joka osaa selvittää jonkin erityisasian. Heiltä löytyy aina aikaa ja näin pääsen asiassa nopeammin eteenpäin”, Joni sanoo.

Qentinel tukee työntekijöitään henkilökohtaisilla koulutusbudjeteilla. Työntekijät saavat työaikajoustoja opiskeluun. Jos saman aiheen koulutettavia on useita, Qentinel järjestää koulutukset työpaikalle. Tällöin kustannukset laskevat koulutettavaa kohden, ja samalla tulee tavattua kollegoita yhteisen opin äärellä.

”Konsultin työssä on erittäin tärkeää, että meillä on mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen. Sen myötä meillä on aina viimeisin osaaminen tarjottavana asiakkaille”, Sanna sanoo.

Kouluttautuminen on myös oiva porkkana, kun työ on välillä hektistä.

”Minua on kannustanut työssä se, että tiedän pääseväni parin viikon päästä Kapkaupunkiin seminaariin, jossa tapaan workshopeissa paljon muita testaajia ympäri maailmaa”, Satu sanoo.

Kun Satu palaa koulutuksesta, hän jakaa oppimansa kollegoidensa kanssa tiimipalaverissa. Tiimillä on vapaus päättää töidensä järjestelyistä kuten saldovapaista, lomista ja koulutuksista. Tätä on edesauttanut se, että tiimin vetovastuu on siirretty toimistolta Sannalle. Kun päätöksenteko on viety tiimin sisälle, työntekijät tuntevat vastuun omasta tekemisestään ja asiat sujuvat jouhevasti.

”Enpä muista, että olisi ollut aamuja, jolloin töihin lähteminen olisi harmittanut. Joka päivä on halu tehdä asiat hieman paremmin kuin eilen”, Joni sanoo.

Ota yhteyttä