Try Qentinel Pace for free!

Gofore ja Qentinel

Qentinelin asiantuntijatiimeissä työskentelee testauksen parhaita ammattilaisia. Yhdessä asiakkaan kanssa varmistamme ohjelmistojen parhaan laadun ja koko kompleksisen järjestelmäkokonaisuuden toimivuuden.

Vauhditamme ohjelmistokehitystä ja parannamme suurten kompleksisten ekosysteemien toimivuutta automatisoimalla laadunvarmistuksen. Kun yritysjärjestelmien kompleksisuus kasvaa, kokonaisuudesta tulee yhä vaikeammin hallittava. Järjestelmät monimutkaistuvat, integraatioiden määrä lisääntyy ja päivitysten tahti kiihtyy. Yritysten tärkeisiin ekosysteemeihin kehitetään jatkuvasti uusia sovelluksia, mikä tekee kokonaisuuden hallinnasta yhä haastavampaa. Tällaisia ekosysteemejä ovat mm. SAP, Salesforce ja Oracle.

Qentinelin konsulttipalvelut siirtyivät osaksi Goforea. Jotta voisimme parhaiten varmistaa ohjelmistojesi virheettömän toiminnan ja tuoda liiketoiminnalle arvoa, olemme ottaneet seuraavan askeleen kohti monipuolisempaa palvelun tuottamista. Jatkamme ohjelmistojen laadunvarmistusta yhtä tehokkaasti kuin aina ennenkin.

Uskomme, että liiketoimintasi on vain yhtä hyvää kuin sitä pyörittävä koodi.

Qentinel Pace -tuotteen saat puolestaan suoraan your Qentinel Pace plan.

Lue lisää Goforesta

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä