Try Qentinel Pace for free! Start test automation now!

Laatu- ja muutoskonsultointi

Autamme yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa digitaalisessa muutoksessa. Muutoksen onnistuminen edellyttää laadun ammattimaista rakentamista tekemiseen ja tuotoksiin. Me uskomme, että laatu on kyky luoda arvoa. Jotta arvoa voidaan tuottaa, laadun neljä osa-aluetta tulee olla tasapainossa: liiketoimintahyödyt, tuotteen ja palvelun laatu, tekemisen laatu ja koettu laatu.

 

Autamme luomaan kaikille organisaatiossa yhteisen käsityksen muutoksen tavoitteista ja tarpeesta sekä muutoksen toteuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä.

Muutoksen onnistuminen on varmempaa, kun hyödynnetään hiottuja ja patentoituja menetelmiä muutoksen läpiviennissä.

1

Mitä palvelu sisältää?

2

Mitä tuloksia palvelu tuottaa?

3

Miten tuloksia voi parhaiten hyödyntää?

Palvelu koostuu käytännön asiantuntijatyöstä, jossa hyödynnetään Qentinelin patentoituja menetelmiä sekä yleisesti tunnettuja alan parhaita käytäntöjä ja työkaluja muutoksen eri osa-alueilla:​

 • Agile Coaching​: Hyödynnämme mm. Scrum, LeSS, SAFe ja Kanban-malleja organisaation ketteryyden kehittämisessä.
 • Business Case Management: käytämme Value Creation Model ™ -menetelmää business casen mallintamiseen ja mitattavaksi tekemiseen.​
 • Change Management​: käytämme valmentavaa työtapaa (coaching)  ja erilaisia fasilitointimenetelmiä muutoksen onnistumisen varmistamiseen.
 • Portfolio Management​: käytämme arvonluonnin mallinnusta investointien arvon tuoton arviointiin ja priorisoinnin apuvälineenä.
 • Quality Management: ​Organisaatiolle muodostuu näkemys, mistä elementeistä laatu muodostuu ja mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet onnistumisen varmistamiseksi. Muutoksen laadullista valmiutta seurataan ja ennustetaan mittareiden avulla. Näin poikkeamat tunnistetaan mahdollisimman varhain ja tuotetaan ajantasaista tietoa päätöksen teon tueksi.
 • Requirements Management​: Lopputuloksen laatu riippuu vaatimusten laadusta. Siksi vaatimusten on oltava kohdallaan ja niitä on hallittava tehokkaasti ja toimivasti. Oli sitten kyse projektista tai ketteristä menetelmistä.
 • Test Management​ – Kaikki mitä tarvitaan testauksen ammattimaiseen johtamiseen: Testausstrategian luominen ja ylläpito, testauksen ammattimainen suunnittelu ja testauksen läpiviennin ohjaus.
 • Value Creation Model​ ™: Systeemiajatteluun perustuva patentoitu mallinnusmenetelmä, joka auttaa ymmärtämään paremmin monimutkaista ympäristöä.
 • Vendor Management​: Kun valitset ratkaisusi toimittajan, on tärkeää, että yhteistyö sujuu. Qentinel voi auttaa hankinta- ja kehitysvaiheesta alkaen aina ylläpitovaiheeseen saakka. Käytämme koestettuja menetelmiä, kuten toimittajien laatuvaatimuksia ja toimittajien testien hallintaa.

Näkyviä tuloksia hyvästä laadunvarmistuksesta digitaalisessa muutoksessa on:

 • Tavoiteltavaan muutokseen liittyvät vaatimukset on kuvattu, ajantasaiset ja riittävän kattavat. Oli sitten kyse ketterästä kehityksestä tai perinteisestä projektimallista.
 • Muutokseen liittyvä business case avattuna mitattavaksi arvonluontimalliksi (VCM).
 • Tehokkaiksi ja toimiviksi havaitut laatukäytännöt ovat käytössä.
 • Ratkaistutoimittajien tulosten laatua pystytään mittaamaan ja ohjaamaan
 • Muutokseen liittyvät riskit tunnistetaan ja suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti.
 • Ohjausryhmällä on ajantasainen kuva hankkeen onnistumisesta ja tavoitteiden toteutumisesta.
 • Muutokseen liittyvät prosessit on testattu ammattimaisesti

Laatukonsultoinnin tulokset käyttöön:

 • Investointien priorisointi: Muutokseen liittyvien päätösten ja investointien priorisointiin on käytännön toimiva menetelmä. Arvonluontimallin arvopolkujen avulla päätökset perustuvat arvon syntymiseen.
 • Business casen arvionti ja digitaalisen toteutumisen seuranta.
 • Yhteistyö ja toimittajien ohjaaminen tuottavuuden parantamiseksi.
 • Koko organisaatio samalle kartalle muutoksen kanssa: Arvonluontimallin avulla keskitytään arvoa tuottavaan tekemiseen.

Testauksen tulosten käyttö:

 • Julkaisupäätöstä arvioitaessa: julkaisun laatu ja julkaisuun liittyvät riskit ovat tiedossa
 • Ohjelmistotoimituksen hyväksynnässä: saadaan kiinni takuukorjaukseen kuuluvat virheet mahdollisimman nopeasti.
 • Ketterässä jatkuvassa ohjelmistokehityksessä tehokkuutta lisää: palaute mahdollisimman nopeasti kehittäjille suoraan.
 • Datan laadun varmistamisessa: syntyykö liiketoimintaprosesseissa vääriä yhdistelmiä dataan?
 • Turvallisten pääsyoikeuksien tarkistukseen: onko oikeilla rooleilla asiankuuluvat näkymät järjestelmiin edelleen?

”Meille oli projektin myötä tärkeintä ymmärtää liiketoimintaamme ohjaavia muuttujia ja niiden välisiä suhteita. Qentinelin kanssa tehty arvonluontimalli vahvisti ymmärrystämme liiketoiminnastamme ja tuotti samalla uutta näkemystä ja oivalluksia. Oli hämmästyttävää, miten arvopolut toivat esiin eri prosessien ja toimintojen väliset syy-ja-seuraus-suhteet.”

Riitta Vaissalo, Head of Business IT, Customer function, Fortum

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä