Try Qentinel Pace for free! Start test automation now!

Robotic Software Testing

Ohjelmistojen testausrobotit takovat toimintavarmuutta taukoamatta

Qentinel Pace™ on ohjelmistojen testausrobottipalvelu. Se on suunniteltu automatisoimaan ohjelmistotestaus tuottavasti, skaalautuvasti ja nopeasti.

Qentinel Pace auttaa keskittämään laadunvarmistuksen niihin asioihin, joilla on eniten merkitystä. Qentinel Pace nopeuttaa markkinoille tuloa vähentämällä jopa 90 % ohjelmistojen laadunvarmistusajasta, vähentää manuaalisen testauksen tarvetta 80 % ja antaa ajantasaisen tiedon laadusta päivittyvien mittareiden kautta.

  • Skaalautuva testiautomaatio, joka integroituu saumattomasti CI/CD-pipelineen.
  • Automatisoitu valmiiksi kaikki mikä on järkevää: Testiympäristö valmiina, testien ajo automaattisesti eri päätelaitteissa ja kanavissa, ”failed” testitulosten videointi.
  • Oikeita päätöksiä oikeaan aikaan perustuen tietoon ja faktapohjaisiin ennusteisiin. Tähän apuna visuaaliset laatumittarit, analytiikka perustuen syy-seuraussuhteiden malliin ja AI pohjaisiin ennusteisiin.

Tee ohjelmistokehityksestä ja testauksesta läpinäkyvää

Tee ohjelmistosi nopeammin ja laadukkaammin. Siinä on reseptimme liiketoiminta-arvon kasvattamiseen. Varmista integrointien toimivuus, jotta laatu säilyy myös päivitysten yhteydessä. Qentinel Pacen pilvessä toimivat ohjelmistojen testausrobotit tekevät kaiken tämän puolestasi.

”Saimme käyttöömme toimivan prosessin, joka auttaa meitä pitämään asiakaslupauksemme. Pystymme käyttämään oikea-aikaista ja merkityksellistä tietoa integroitujen järjestelmien avulla. Olemme tyytyväisiä ensimmäiseen Qentinelin kanssa toteutettuun projektiin.”

Kevin Glynn, Vice President and Chief Information Officer, DSC Logistics

”Sukellustuotteita ei voi julkaista ilman laadunvarmistusta. Sukelluksessa on henki kyseessä, jos laite ei näytä oikein. Siksi laitteiden testaaminen on erittäin tarkkaa.”

Jarmo Rautiainen, Technical Project Manager Cloud Services, Suunto

”Qentinelin palveluiden merkitys Kalmarin liiketoiminnan tukena on tarjota oikea-aikaista päätöksentekoa tukevaa tietoa, jota testiautomaation tuottamat raportit tarjoavat.”

Pekka Yli-Paunu, Vice President, R&D Automation, Kalmar

Ohjelmistojen testausrobotit luovat menestystarinoita

Ohjelmistotestauksen uusi aikakausi tuo yhteen parhaat QA-metodit, odotukset ylittävän pilvipalvelun, DevOpsin ja laadunvarmistuksen terävimmät ongelmanratkaisijat ja koko tiimimme tuen.

Siemens

Tuottavuuden parantaminen tuotantolaitoksessa

Digitalisaatio on teollisuuden liiketoiminnassa muutos, mutta myös tapa ajatella ja toimia. Kun teollisuutta halutaan lähteä digitalisoimaan ja uudistamaan, on edessä lukuisia haasteita. Mistä lähteä liikkeelle, millä toimintamallilla kannattaa… Lue lisää

Elisa

Tie kohti ketterää kehityksen ohjausta

Kun ketteryyttä halutaan skaalata, kyseessä on koko organisaatioon kohdistuva suuri muutos. Pohjimmiltaan portfolionhallinnassa on kyse tietoon ja ymmärrykseen pohjautuvien valintojen tekemisestä. Ketterä portfolionhallinta tarkoittaa täysin uudenlaisen toimintakulttuurin luomista,… Lue lisää

Gofore

Laadukkaat palvelut lisäävät luottamusta ja parantavat brändiä

Digitaalisten palveluiden saatavuus ja käyttäjäkokemus ratkaisevat sen, millaisen mielikuvan käyttäjä luo palvelun tarjoajasta. Siksi käyttäjäkokemus on yhä tärkeämpi osa palveluiden laatua. Tampereella vuonna 2002 perustettu digitaalisia palveluja suunnitteleva… Lue lisää

Luomme täydellistä luottamusta koodiisi.

Ohjelmistotestausrobottimme nopeuttaa ohjelmistokehitystä. Se tarjoaa mitattuun tietoon perustuvan ymmärryksen siitä miten vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta.

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä