Qentinel Goal – Onnistu digitalisoinnissa ja maksimoi hyödyt

Digitalisaatiohankkeisiin käytetään yhä enemmän resursseja, mutta lisääkö käytettyjen resurssien määrä haluttua hyötyjä?

Investoinnin arvo syntyy, kun keskityt liiketoiminnan kannalta oikeisiin asioihin. Arvo syntyy, kun luot laatua investoinnin kaikkiin vaiheisiin hankkeen tarpeellisuuden ymmärtämisestä sen business caseen, toimittajien johtamiseen ja käyttöönottoon.

Tietojärjestelmät ja niiden tuomat muutokset prosesseihin, rakenteisiin ja ihmisten toimintaan kytkeytyvät liiketoiminnan kaikkiin tasoihin ja toimintoihin. Vaikka digitalisaatioinvestointeihin liittyvät järjestelmähankkeet ovat yrityksen tai organisaation omia, ne eivät koskaan ole itsenäisiä: hankkeet kytkeytyvät ulkoisiin tietojärjestelmiin ja muodostavat jaettuja asiakasrajapintoja muiden toimijoiden kanssa.

Kaikkien digitalisaatioinvestointien oletetun hyödyn tulisi perustustua arvonluontimalliin, jonka avulla voi ymmärtää liiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena. Arvonluontimalliin perustuva Qentinel Goal auttaa tekemään oikeita päätöksiä digitalisointi-investointien kaikissa vaiheissa koko investoinnin elinkaaren ajan.

Qentinel Goal -palvelu

  • Liiketoimintahyötyjen mallinnus arvonluontimallin avulla
  • Business casen laatiminen ja jatkuva mittaaminen
  • Toimittaja- ja teknologiavalinnat
  • Hankesuunnittelu ja organisointi
  • Toimituksen valvonta
  • Hyväksymistestaus
  • Quality Intelligence – KPI-lähtöinen läpinäkyvyys investoinnin hyötyihin
  • Anonyymi benchmark-data ja tietämyskanta