Tuotekehitys nopeammaksi ja laadunvarmistus tehokkaammaksi

Qentinel Pace on digitaalisen tuotekehityksen kokonaispalvelu, jonka avulla varmistat tuotekehitysketjun kaikkien vaiheiden tuottavuuden strategiasta julkaisuun ja seurantaan. Qentinel Pace nopeuttaa tuotekehityksen julkaisusyklejä yhdistämällä pilvipalveluun testit, kehittyneen testiautomaation,  älykkäät testiympäristöt, testiaineistojen hallinnan, raportoinnin ja reaaliaikaisen seurannan.

Kirkasta laadunvarmistuksen tavoitteet

Qentinel Pacen avulla kirkastat laadunvarmistuksen strategiset tavoitteet tuotekehityksessä.  Datan hyödyntäminen ei ole sattumanvaraista vaan perustuu systeemisiä vuorovaikutussuhteita kirkastavaan Qentinelin arvonluontimalliin™. Qentinel Pace yhdistää ohjelmisto-  ja tuotekehityksessä syntyvän oikein valitun datan päätöksentekoa tukeviksi mittareiksi. Voit seurata kehityshankkeesi liiketoimintahyötyjä reaaliaikaisesti.

Luotettavat testitulokset

Tehokkaat testiympäristöt ja testidatan hallinta pitävät huolta testilaboratorion toimivuudesta ja testitulosten luotettavuudesta. Qentinel Pacen laatuautomaatio perustuu avainsanapohjaiseen testiautomaatioon, skaalautuvaan testien ajoon sekä testidatan hallintaan. Kokonaisuus yhdistyy DevOps-putkeen.

Qentinel käyttää palvelussaan Delphixin työkaluja ja on Delphixin ainoa partneri Suomessa. Delphix-työkalu virtualisoi tiedon käyttäen patentoitua block sharing -teknologiaa, jolloin testiaineisto saadaan viikkojen sijaan käyttöön minuuteissa. Useat testiympäristöt voivat käyttää samaa testiaineiston kopiota sekoittamatta toistensa tietoja.

Lue mediatiedotteemme asiasta tästä.

Automatisoi testaus strategialähtöisesti

Qentinel Pace auttaa käyttämään testiautomaatiota tehokkaammin. Automatisoi testaus strategisesti oikein ja vapauta resursseja manuaalitestaukseen ja tutkivan testaukseen oleellisissa kohdissa. Käytä tuotekehitysresursseja viisaasti seuraamalla testiautomaation, manuaalitestauksen ja testien läpimenoaikoja.

Lisää laadunvarmistuksen tuottavuutta

Qentinel Pacen pilvipalveluun voit luoda kymmeniä tuhansia automatisoituja testitapauksia, testata rajapintoja, aplikaatioita, käyttäjäkokemusta ja hallita testidataa. Kokonaisuus on automatisoitu ja hallittavissa yhdellä näkymällä. Testien ajot on täysin virtualisoitu. Voit käynnistää testin ja seurata tuloksia myös mobiilisti.

Läpinäkyvää raportointia

Nopeuta ja helpota tuotekehitystiimiesi toimintaa raportoinnin läpinäkyvyydellä ja helpolla seurannalla.  Qentinel Pace mahdollistaa tuotekehityksen päätösten vaikuttavuuden seurannan. Kaikki testit, edistymisraportit ja tilastot ovat saatavilla reaaliaikaisesti.

Johda tiedolla

Qentinel Pace mahdollistaa relevanttiin, tarkkaan ja ajantasaiseen tietoon perustuvan päätöksenteon keskitetysti ja hajautetusti.  Qentinel Quality Intelligence tekee digitaalisesta laadusta mitattavaa, läpinäkyvää ja helposti hyödynnettävää.  Qentinel Pacen laatuindeksi on ylemmän johdon eniten käyttämä KPI-mittari, mutta palvelu tarjoaa jokaiseen roolin tarpeisiin kohdennettua dataa. Qentinel Pace auttaa tekemään onnistuneita päätöksiä.

Qentinel Pacen tarvitaan tuotekehitysyksiköiden laadunvarmistamiseen,

  • kun laatu ei kehity halutulla vauhdilla.
  • julkaisusyklejä pitää nopeuttaa.
  • regressiotestauksen määrä kasvaa.
  • käytössä oleva testiautomaatioratkaisu ei enää skaalaudu.
  • testauksen ylläpito on liian kallista.
  • ulkoistus ei tuota haluttuja tuloksia.

Qentinel Pace arvonluontimalli