Digitalisointi  – laadunvarmistus muutoshankkeessa

Sanomalla oli käytössään 30 vuotta vanha itse tehty monoliittinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka piti sisällään markkinoinnin, myynnin ja asiakashallinnan toiminnot.

Mediatalon toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut dramaattisesti. Siirtymä digitalisoimiseen on ollut nopeampaa kuin kukaan osasi odottaa. Paine uusien palveluiden markkinoille saamiseen nopeasti on kasvanut, samalla kun järjestelmän käyttö- ja toimintavarmuuden merkitys on korostunut entisestään. Muutoshanke mahdollisti samalla uusien prosessien ja liiketoimintamallien luomisen.

Tekninen laatu digitaalisen transformaation ytimessä

Sanomalla ei ollut omaa testausasiantuntijaa, joten he halusivat testauskumppanikseen parhaan mahdollisen laadunvarmistuksen asiantuntijan. Qentinelin apua tarvittiin sekä testauksen suunnitteluun, hallinnointiin että aloittamiseen.

Testauksessa teknisen laadun merkitys on itsestään selvä, mutta myös testausprosessin laatu on myös otettava huomioon ja tuotava samalle viivalle teknisen laadun kanssa. Hankkeen myötä laadunvarmistuksen osaaminen kasvoi Sanomilla. Tietotaitoa on voitu hyödyntää myös muissa muutoshankkeissa. Vaikka testausmallit eivät useinkaan ole kovin yksinkertaisia, niitä ei voi testata tuotannossa, vaan kaikki on mietittävä etukäteen. Asiakkailla ei vain yksinkertaisesti voi testata.

Sanoma Media Finland on Suomen monikanavaisin mediatalo, joka tunnetaan johtavista brändeistään. Sanoma tarjoaa tietoa, elämyksiä ja viihdettä niin sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, verkossa kuin mobiilissakin ja tavoittaa päivittäin lähes kaikki suomalaiset. Sanoma Media Finland on osa Sanomaa, joka on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä.