Lääketeollisuuden ekosysteemi – potilasrekrytoinnin haasteet voi voittaa

Qentinelin Arvonluontimalli-menetelmä auttoi Orion Pharmaa ymmärtämään, miten lääketeollisuuden ekosysteemin kehittäminen onnistuu.

Lääketeollisuudessa kliiniset tutkimukset viivästyvät maailmanlaajuisesti tyypillisesti juuri potilasrekrytoinnin viiveiden vuoksi. Rekrytointi on erittäin tärkeä osa lääkkeiden kehittämisprosessia. Viivästykset aiheuttavat lääkeyrityksille budjetinylityksiä, mutta vielä vahingollisempia ne voivat olla potilaille, jotka odottavat uutta lääkettä.

Miten kliinisten tutkimusten ennakoitavuutta voidaan parantaa?

Jokaiseen kliiniseen tutkimukseen osallistuu useita toimittajia ja yhteistyökumppaneita ja budjetit vaihtelevat 10 ja 20 miljoonan euron välillä. Kliiniset tutkimukset toteutetaan operatiivisen yhteistyökumppaniverkoston avulla ja verkoston hallinta voi olla vaativaa. Orion Pharma halusikin parantaa kliinisten tutkimustensa ennakoitavuutta.

Orion Pharma olisi voinut saada proaktiivisesti tietoa mahdollisista viivästyksistä, mutta yrityksessä huomattiin, että viestintä ja yhteydenpito ekosysteemipartenreiden suuntaan oli ennemminkin reaktiivista.

Qentinelin Arvonluontimalli auttoi Orion Pharmaa kuvaamaan ja visualisoimaan koko lääketeollisuuden ekosysteemin sekä tunnistamaan keskinäisiä riippuvuussuhteita ja viestinnän pullonkauloja. Yrityksessä pidettiin erityisen tärkeänä kuulla yhteystyökumppaneilta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jos tutkimus on luisumassa väärään suuntaan. Silloin on tiedettävä, millaiset riskit ovat mahdollisia, ja millaisiin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä.

Investoinnin tuottojen parantaminen ekosysteemissä 

Arvonluontimalli auttoi Orion Pharmaa tunnistamaan pisteitä, joissa voitiin proaktiivisesti ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin tutkimustyön ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. Samalla myös investoinnin tuottojen paranemisella ekosysteemissä oli mahdollisuus onnistua. Lisäksi Arvonluontimalli auttoi visualisoimaan kokonaiskuvaa sekä siihen liittyviä erilaisia syy-yhteyksiä, joita Orion Pharmalla ei oltu aiemmin huomattu. Tämä edisti ekosysteemin kaikkien osapuolten keskusteluja.

Orion Pharma käytti Arvonluontimallia osana laajempaa lean-projektia. Malli auttoi kehittämään mittareita, joita yritys kaipasi lean-projektin tueksi. Samalla Arvonluontimalli antoi mahdollisuuden pohtia reaaliaikaista mittaamista.

Orion Pharma pitää Qentineliä edelläkävijänä sen kehittämien menetelmien ja Arvonluontimallin ansiosta.

 Lue lisää, miten Qentinel Goal parantaa investoinneista saatavia hyötyjä


Orion on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen lääkkeiden kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen keskeisiä alueita ovat keskushermosto- ja syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin vuoden 2016 nettomyynti oli 1 074 miljoonaa euroa, ja sillä on noin 3 500 työntekijää. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina Nasdaq Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion juhli satavuotista taivaltaan vuonna 2017.