HUS-Tietohallinto mittaa tietojärjestelmien käytettävyyttä

Tietojärjestelmien arvon mittaaminen tuo lisänäkyvyyttä ja objektiivisuutta potilastietojärjestelmän hyötyjen arviointiin. Qentinel on ollut HUS:lle riippumattomana tahona tärkeä kumppani, joka on pystynyt tarjoamaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa järjestelmän toimivuudesta. Järjestelmätoimittaja tarjoaa HUS:lle tietoa onko verkko tai palvelimet päällä, mutta se ei vielä kerro riittävästi, miten sovellus toimii ja tukee esimerkiksi potilastietojärjestelmiä. HUS haluaa löytää ongelmat, ennen kuin käyttäjät joutuvat huomaamaan ne.

Ylemmän tason valvonnalla on merkitystä kliiniselle työlle. Ilman erillistä sovellustason valvontaa kaikkia käyttöä haittaavia muutoksia ei välttämättä huomattaisi tai saataisi tilastoitua. Elämme maailmassa, jossa ICT-palveluilla on kriittinen merkitys terveydenhuollon ydintoimintojen kannalta.

Visuaalisesti selkeä näkymä auttaa hyödyntämään mittausdataa

Talvella 2014 Qentinel määritteli yhteistyössä HUS Tietohallinnon kanssa valvontapalvelun, joka simuloi potilastietojärjestelmää työssään käyttävää hoitohenkilökuntaa. Automaattinen käyttäjäsimulaatio mittaa jatkuvasti muun muassa potilastietojen haun kestoa ja hälyttää, jos haku hidastuu missä tahansa palveluun kuuluvassa HUS:n toimipisteessä. Hakujen nopeudella on valtava merkitys paitsi työn sujumiselle. Mittaaminen on merkityksellistä myös taloudellisesti. Hakuja tehdään erittäin jokainen minuutti valtavia määriä. Jo muutamien sekuntien muutokset tuovat valtavat kerrannaisvaikutukset käytettävään työaikaan.

Valvonta on visuaalisesti selkeä. Käyttötapausten näkymä on rakennettu niin havainnolliseksi, että sitä ei tarvitse opiskella. Näkymä on jatkuvasti nähtävissä isolta näytöltä ATK-avussa. Käyttäjätapausten määrittelyyn kului paljon aikaa. Aikaisemmin pääkäyttäjät kellottivat hakuaikoja sekuntikellolla. Nyt saamme tieto saadaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä, jonka tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja. HUS Tietohallinto on HUS:n liikelaitos, joka toimittaa tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita HUS-kuntayhtymälle, kuntayhtymän yhteistyökumppaneille, liikelaitoksille sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille. HUS Tietohallinto tarjoaa muun muassa tietojärjestelmä- ja konesalipalveluita ja perustietotekniikan palveluita. Keskeisiä tietojärjestelmiä ovat potilastieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä tukipalveluyksiköiden järjestelmät. HUS Tietohallinto palvelee asiakkaita tietotekniikan palvelu- tai tukipyyntöasioissa ympäri vuorokauden.