Ohjelmistokehityksen laatu DSC Logisticsilla

Chicagolainen DSC Logistics palvelee yhdysvaltalaisia yrityksiä tuottamalla tehokkaan jakeluverkon ja innovatiivisia toimitusketjujen hallintaratkaisuja. Ohjelmistokehityksen laatu on onnistumisen kannalta DSC Logisticsille kriittinen tekijä. DSC Logisticsilla on yli 50 suurta, keskimäärin 30 000 neliömetrin kokoista varastoa, joiden kautta kulkee muun muassa terveystuotteita ja elintarvikkeita.

IT-järjestelmien luotettavuus ja ohjelmistokehityksen laatu ovat elintärkeitä DSC Logisticsille, jotta yritys voi täyttää asiakaslupauksensa: varmistaa, että asiakkaat saavuttavat strategiset tavoitteensa. Lupaus totetuu, kun otetaan tieto käyttöön ja tuodaan yhteen ihmiset ja järjestelmät. Tieto muuttuu merkitykselliseksi tietämykseksi.

Ohjelmistokehityksen laadun varmistaminen

DSC Logistics on luonut varastoverkostonsa hallitsemiseen tarvittavien järjestelmien ohjelmiston alusta asti itse. Ohjelmiston eheyden takaavat prosessit ja standardit koettiin tarpeelliseksi, mutta osoittautuivat yhteistyön alussa puutteellisiksi.

DSC Logisticsin varastonhallintaan tarvittavat ohjelmistot perustuvat vanhoihin järjestelmiin, minkä vuoksi yritys käynnisti niiden uudistamisprosessin. Kehitystyösssä kävi ilmi ettei yrityksellä ollut käytössään hyviä standardeja ja prosesseja, joita tarvitaan huippuluokan ohjelmistojen suunnitteluun.

Qentinel ja DSC Logistics kehittivät yhdessä käytäntöjä, joiden avulla IT-tiimi pystyi takaamaan laatimansa ohjelmiston luotettavuuden. Projekti toteutettiin rajat ylittävänä yhteistyönä Helsingissä, Chicagossa ja Buenos Airesissa Qentinelin asiantuntijoiden, DSC Logisticsin IT-henkilökunnan ja koodaustiimin kanssa.

Oikea-aikaista ja merkityksellistä tietoa asiakkaille

Tiimityö Helsingin, Buenos Airesin ja Chicagon välillä toimi loistavasti. DSC Logisticsin kanssa sekä kasvotusten että etänä työskennellyt Qentinel auttoi yritystä ottamaan käyttöön ohjelmiston luotettavuuteen tarvittavan prosessiajattelun ja kehittämään siihen liittyvää dokumentaatiota. Tiimit alkoivat myös käsitellä ohjelmistokehitykseen liittyviä turvallisuusongelmia sekä laativat vahvan perustan tulevalle yhteistyölle.

DSC Logistics otti käyttöönsä ohjelmistokehityksen työtapoja, jotka auttavat sitä toteuttamaan asiakaslupauksensa.

Yritys oli tyytyväinen ensimmäiseen Qentinelin kanssa toteuttamaansa projektiin. Yhteistyön ansiosta DSC Logistics pystyy käyttämään oikea-aikaista ja merkityksellistä tietoa integroitujen järjestelmien ja prosessien avulla. DSC Logistics sai varmuutta tietojen jakamiseen tarkoitetuihin työkaluihin, jotka perustuvat luotettaviin ohjelmistoihin.

 Lue lisää, miten Qentinel Pace parantaa ohjelmistokehityksen laatua ja tuottavuutta


DSC Logisticsin yhteistyökumppaneita ovat kansainvälisesti toimivat  yritykset, joiden kanssa etsitään luovia ratkaisuja haastavimpiinkin ongelmiin. DSC Logistics kehittää yhteistyössä asiakkaidensa kanssa koko toimitusketjun kattavia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat saavuttaa tavoitteensa kaikkialla.