Projektien laadun systemaattinen kehittäminen lisäsi asiakkaiden luottamusta

Digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija Solteq halusi kehittää projektitoimintaansa vastaamaan paremmin asiakkaidensa monikanavaisen kaupankäynnin tarpeita. Yhteistyön alkaessa oli tarkoitus parantaa laadunvarmistusta projektitoiminnassa ja tuoda laadunvarmistus tiiviimmin osaksi projektimalleja. Projektitoiminnasta puuttuivat konkreettiset työkalut, joilla oli mahdollista tuoda asiakkaille enemmän läpinäkyvyyttä projektityön edistymisestä ja laadusta.

Digitalisoituminen on tuonut Solteqin ja sen asiakkaat uuden eteen. Asiakkaat olivat entistä valveutuneempia ja odottivat Solteqilta digitaalisen liiketoiminnan osaamista ja konsultoivampaa otetta, ei pelkkää järjestelmätoimitusta.

Pitkien määrittelyprojektien ajan koettiin olevan ohi. Digitalisoitumisen ja ketterän kehittämisen myötä perinteiset projektimallit olivat muuttuneet haasteellisemmiksi.

Qentinel rakensi Solteqin PULSE-projektimalliin laatuportteja projektin onnistumisen takaamiseksi. PULSE-malliin otettiin mukaan laadun tarkistuspisteet.

Onnistumisen edellytykset rakennetaan asiakasprojekteihin pitkälti jo neuvotteluvaiheessa. Siksi PULSE-malli tukee myyntivastuussa olevaa asiakastyössä. Projektipäälliköt osallistuvat aiempaa aktiivisemmin myyntiin ja neuvotteluihin, kun yhteistyötä asiakkaan kanssa vasta hahmotellaan. Sovellustuotannon laadunvarmistukseen liittyvät toimet ja roolit on myös liitetty PULSE-malliin.

Laadun huomioiva projektimalli tukee ensisijaisesti projektipäälliköiden osaamista ja tarjoaa heille käytännön työkaluja. Käytännön projektityössä malli on saanut kiitosta: malli tuo tukea ja selkänojaa projektipäällikön työhön. Lisäksi PULSE-malli on tuonut Solteqille uskottavuutta, parantanut asiakasluottamusta ja pienentänyt liiketoiminnan riskejä.

Qentinel konsultoi ja fasilitoi kehitystyötä Qentinel Goal -palvelun avulla. Onnistumiseen vaadittiin kuitenkin myös Solteqin asiantuntijoiden laaja sitoutuminen. Qentinelin projektien johtamiseen tuomasta laatuajattelusta on ollut hyötyä Solteqin liiketoiminnan kehittämisessä, Tervaoja toteaa. Asiakaspalaute on muuttunut positiivisemmaksi ja asiakkaiden luottamus on kasvanut.


Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja monikanavaiseen kaupankäyntiin, taustaprosesseista asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Solteqilla on intohimoa toimittaa asiakkailleen odottamaton. Nopeasti muuttuvassa maailmassa Solteq toimii kumppanina, joka toimittaa tänään sen, mitä tarvitaan huomenna. Yritys työllistää noin 500 asiantuntijaa kolmessa eri maassa ja tekee toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan.