Handelsbanken muutti onnistuneesti koko korttibrändinsä

Handelsbankenilla oli järjestelmäprojekti, jossa se muutti korttibrändinsä. Projektin myötä Handelsbankenissa vahvistui liiketoiminnan ja IT:n välillä käsitys laadunvarmistuksen tärkeydestä ja testauksen huomioimisesta IT-hankkeiden alusta saakka. Aikaisemmin IT-osaston oli vaikeaa perustella, kuinka paljon laadunvarmistukseen ja testaamiseen pitää käyttää rahaa.

Maailma muuttuu pankkitoimialalla nopeasti. Asiakastyytyväisyyden ja palvelun tason säilyttäminen onnistuu pankkipalveluiden digitalisoituessa, kun laadunvarmistus ja testaus ovat osa kaikkia kehityshankkeita ja tulevat mukaan liiketoiminnan kehittämiseen jo suunnitteluvaiheessa. Aika on ajanut ohi megaprojekteista ja siksi myös Handelsbanken tekee lyhempiä osaprojekteja. Kun laadunvarmistus ei ole IT-hankkeiden häntä, uusien sähköisten ja mobiilien palveluiden kehitys ja markkinoille vieminen helpottuu.

Laadunvarmistus tukee liiketoimintastrategiaa

Liiketoiminta ja IT näkevät laadunvarmistuksen ja testauksen hyödyt, kun ne ovat koko projektin ajan mukana. Tiivis ohjausryhmätyöskentely sekä jatkuva laatupäällikön asiantuntemus luovat turvallisuutta, ja laadunvarmistuksen tärkeys hankkeen läpiviennissä korostuu.

Qentinelin kanssa toteutetun projektin myötä laadunvarmistuksen merkitys näkyi time to market -aikojen lyhenemisenä, kustannusten kurissa pysymisenä ja loppuasiakkaan kokemana hyvänä laatuna. Laadunvarmistuksen integroiminen osaksi liiketoimintastrategiaa oli paljon luontevampaa.

Ostetun testausresurssin lisäksi Hendelsbankenilla oli Qentinelistä apunaan jatkuva ohjausryhmätyöskentely sekä laatupäällikkö. Handelsbankenissa koettiin yhteistyön Qentinelin kanssa lisänneen ymmärrystä laadunvarmistuksesta.  Asiakas oppi, että laadunvarmistuksen pitää kuulua osaksi prosessia suunnittelun ja koodaamisen kanssa, eikä olla IT-hankkeen häntä.

Handelsbankenilla on toimintaa yli 20 maassa. Handelsbanken on kansainvälinen pankki, palvellen silti asiakkaitaan heidän asuinpaikoillaan ja yritystensä lähellä. Handelsbanken on toiminut Suomessa vuodesta 1985 ja sillä on 47 konttoria tai palvelupistettä.