Tiedolla johtaminen parantaa asiakaskokemusta

TeliaSonera hyödynsi järjestelmähankinnassa Quality Intelligence® -menetelmiä tunnistaakseen oikeat arviointikriteerit asiakasymmärrystä lisäävän tietojärjestelmän hankinnassa. Tiedolla johtamisessa tärkeintä oli ymmärtää, miten järjestelmä vaikutti liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

TeliaSoneran tavoitteet Customer Insight -alueella ovat kasvaneet. Teknologiat ja menetelmät ovat keskeisessä roolissa, jotta TeliaSonera voi tehdä asioita, joista on hyötyä myös tulevaisuudessa. Tärkeintä oli varmistaa yksilöllinen asiakaspalvelu ja onnistunut asiakaskokemus.

Laatuäly – Quality Intelligence® tarjoaa tietoa arvosta ja laadusta

Asiakaskokemus on TeliaSoneran ykkösprioriteetti myös teknologiavalinnoissa. TeliaSonera halusi kehittää kampanjahallinta- ja analytiikkadatan laatua kattavammaksi, jotta se mahdollistaisi automatisoidun kampanjahallinnan ja syvällisemmän tiedolla johtamisen. Uuden teknologian hankintakriteerien arviointiin osallistuivat yhdessä data-analyytikot, kampanjahallinta ja IT. Valinnassa käytettiin apuna myös Qentinelin Laatuäly-palvelua.

TeliaSonera koki laatuälyajattelun ja -palveluiden olevan syvällisempi metodi kuin perinteinen business-case-laskelma. Quality Intelligence® -ajattelun huomattiin olevan hyvin selkeä tapa pureutua tietojärjestelmien arvon tuottamiseen. Palvelulle ja metodeille nähtiin tulevaisuudessa hyödyntämismahdollisuuksia myös prosessien kehittämisessä.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. TeliaSonera tarjoaa palveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla sekä Espanjassa. TeliaSonera on televiestintäalan edelläkävijöä,  yksi matkaviestinnän keksijöistä ja GSM:n perustajista. Olemme sitoutuneet jatkamaan tietoyhteiskunnan edistämistä ja asiakkaidemme viemistä jatkuvasti askeleen eteenpäin. Olemme kehittyneet paikallisista operaattoreista Euroopan viidenneksi suurimmaksi operaattoriksi – alle 20 vuodessa.