Toiminnanohjausjärjestelmän nopea käyttöönotto toi kilpailuetua Lassila & Tikanojalle

Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalvelujen valtti kilpailussa on asiakaslähtöinen asenne ja tietoon perustuva johtaminen.  Koko kiinteistöhuollon toimialaan vaikuttaa muutama vahva trendi – asiakkaiden käytettävissä olevien kiinteistöjen pinta-ala pienenee samalla, kun tilojen tehokas hyödyntäminen kasvaa. Asiakkaat ovat samalla erittäin tietoisia kiinteistöpalveluiden hinnoista ja laadusta. Tarve tarjota jatkuvia, asiakaslähtöisempiä ja kustannustehokkaampia palveluita on polttavampi kuin koskaan aikaisemmin:  toiminnanohjausjärjestelmän nopea käyttöönotto oli Lassila & Tikanojalle kriittinen kilpailutekijä.

Lassila & Tikanoja yhdenmukaistaa parhaillaan liiketoimintaansa uuden ERP-järjestelmän ja toimintamallin avulla. Läpinäkyvyyden takaaminen  kaikessa Lassila & Tikanojan toiminnassa hyödyttää myös asiakkaita. Reaaliaikaiset tiedot mahdollistavat omien kiinteistöpalvelutoimintojen ja -budjettien mukauttamisen. Asiakkaatkin ovat tyytyväisiä, kun luotettavat tiedot tuovat tullessaan myös konkreettista arvoa.

Liiketoiminnalle elintärkeät järjestelmät tarvitsevat ketterää laadunhallintaa

Monimutkaisen muutosohjelman läpivieminen ja liiketoimintakriittisten järjestelmien hankkiminen paljastivat tarpeen jämäkälle ja ketterälle laadunhallinnalle. Qentinel auttoi Lassila & Tikanojaa ottamaan käyttöön uusia testaustyötä tukevia työkaluja. Tästä oli apua huomattavasti koko projektin hallinnassa. Qentinel Goal -palvelun avulla Qentinel huolehti toiminnanohjausprojektin koko testausvaiheen onnistumisesta: suunnitteli testausvaiheen ja sen prosessit sekä vastasi kaikista projektin testaukseen liittyvistä tehtävistä.

Muutosohjelman johtaminen ajankohtaisen ja laadukkaan tiedon avulla

Lassila & Tikanoja painottaa Qentinelin koko hankkeen ajan toimittamien reaaliaikaisten ja laadukkaiden tietojen tärkeyttä. Projekti saatiin päätökseen aikataulussa ilman teknisiä ongelmia, koska asiakasta tiedotettiin jatkuvasti ja asiakas oli etukäteen selvillä mahdollisista ongelmista. Qentinel otti laatuasioissa ohjat käsiinsä, joten asiakas pystyi keskittymään muutoksen hallintaan ja henkilökunnan kouluttamiseen. Asiakas kehuu yhteistyön läpinäkyvyyttä sekä Qentinelin tarjoamaa tietoa.

Hankkeen pysyminen aikataulussa on erittäin tärkeää, jotta muutosprosessi onnistuu. Kyseessä on tietysti taloudellinen seikka, mutta vaakalaudalla ovat myös työntekijöiden kokemukset ja motivaation säilyttäminen toiminnan muutoksen aikana.

ERP:n käyttöönoton myötä Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalvelut pystyy määrittämään paremmin senhetkiset osaajatarpeet ja ohjaamaan huollon työtä entistä täsmällisemmin myös ennakoivaan kiinteistöjen huoltoon.  Toiminnanohjausjärjestelmän nopea käyttöönotto toi kilpailuetua Lassila & Tikanojalle

Lue lisää, miten Qentinel Goal mahdollistaa toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) onnistuneen käyttööönoton.


Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, ja se työllistää 8 000 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2016 oli 661,8 miljoonaa euroa. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.