Asiakaskokemus ja laatu ovat tärkeitä kansainvälistyvälle palveluliiketoiminnalle 

Suomen Tilaajavastuu tarjoaa Suomessa rakennusalalle palveluita tilaajavastuu- ja veronumerolain noudattamista varten. Asiakaskokemus, laatu ja käytettävyys ovat keskeisessä asemassa.  Digitaalisen liiketoiminnan laadun keskiössä ennen kaikkea palvelutuotanto, teknologia on vain väline luoda ja taata saumaton asiakaspalvelu.

Tilaajavastuu on kehittämässä kansainvälisesti kiinnostava tuotetta ja palvelua. Tavoitteena on keskeytymätön Euroopan laajuinen palveluntuotanto. Kokonaisuutta voi hallita vain ymmärtämällä ja ylläpitämällä koko palveluketjun laatua.

Kehitystä asiakkaan hyöty edellä

Qentinelin rooli laadun eri osa-alueiden parantamisessa  on ollut merkittävä, koska Suomen Tilaajavastuulla ei ole alun perin ollut omaa testaus- ja laatuosaamista. Qentinel on auttanut Tilaajavastuuta rakentamaan kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Liikkeelle lähdettiin testauksesta, ja seuraava tavoite on  automatisoida kaikki, mikä on mahdollista automatisoida järkevästi. Samalla manuaalinen testaus muuttuu tutkivaksi testaukseksi. Kansainvälinen palvelu vaatii jatkuvan julkaisun ja päivittämisen mallin, joka ei ole mahdollista ilman jatkuvaa testausta ja mahdollisimman korkeaa testausten automatisointiastetta.

Suomen Tilaajavastuu tarjoaa Suomessa palveluita tilaajavastuulain ja veronumerolain noudattamista varten. Sen asiakkaita ovat pääasiallisesti rakennustoimialan yritykset ja julkishallinnon organisaatiot Suomessa, Pohjoismaissa, Baltiassa ja Saksassa. Suomen Tilaajavastuu toimittaa heille joko suoraan tai partnereidensa kautta sähköisiä palveluita, jotka helpottavat organisaatioiden hallinnollisten velvoitteiden hoitamista. Suomen Tilaajavastuu on Kiinteistö- ja rakennustoimialan työnantajajärjestöjen kokonaan omistama yhtiö.