Toimintavarmuus parani YIT:n tietohallinnossa

YIT halusi parantaa tietohallinnon toimintavarmuutta vähentämällä henkilöriippuvuutta ja kehittämällä tietohallinnon palvelutasoa. Yrityksen tavoitteena on olla johtava eurooppalainen hankekehittäjä, rakentaja ja palveluntarjoaja, joka luo arvoa vastuullisesti yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

YIT:llä on useita tavoitteisiin sidottuja liiketoimintakriittisiä tietojärjestelmiä.,kuten asuntojen myyntikanava, rakentamisen järjestelmät ja YIT:n omat toiminnanohjausjärjestelmät. Näiden järjestelmien toimintavarmuus on tärkeää ja tätä kehittääkseen YIT aloitti hankkeen, johon kumppaniksi valittiin Qentinel.

Hankkeen aikana kehitettiin tietojärjestelmiin liittyvää dokumentaatiota, esimerkiksi toipumissuunnitelmia. Lisäksi YIT:n tietohallintoa autettiin luomaan sisäiset SLA-määritykset sekä IT-palvelukatalogit. Toimenpiteiden tavoitteena on vähentää henkilöriippuvuutta, mahdollistaa osaamisen tehokkaampaa jakamista ja tarjota parempaa palvelua YIT:n liiketoiminnalle. Muutoksilla saatiin myös tehostettua tietohallintoa ja YIT:n toimintaa kehitettiin entistä laadukkaammaksi.

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkina-asema: Suomessa YIT on suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä suurin ulkomainen asuntorakentaja.  YIT on myös yksi suomen suurimmista toimitila- ja infrarakentajista. YIT toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Tšekeissä, Slovakiassa ja Puolassa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.