Try Qentinel Pace for free!

Testauksen hallinnan asiantuntijapalvelu

Luomme näkyvyyden laatuun, jonka avulla saavutat liiketoimintatavoitteesi

Näin autamme asiakasta onnistumaan ohjelmistotestauksessa kokonaisvaltaisesti ja luomaan varmuutta ohjelmistojen toimivuuteen. Tätä kautta autamme asiakasta saavuttamaan toiminnalle asetetut tavoitteet.

Testauksen hallinnan palvelu sisältää kaikki tarvittavat työkalut, joilla ohjelmistotestauksen suunnittelu ja toteuttaminen tehdään tehokkaasti ja onnistuneesti. Samalla palvelun eri osat auttavat asiakasta kasvattamaan omaa osaamistaan ohjelmistojen testauksessa ja laadun varmistuksessa.

Testauksen hallinnan palvelu voidaan ottaa käyttöön missä organisaatiossa ja ympäristössä tahansa. Se soveltuu niin ketterään kuin perinteisempään projektiympäristöön.

Asiantuntijapalvelun kahdeksan eri osaa toimivat erillisinä palasina ja siksi ne rakentavat joustavan palveluvalikoiman. Käymme asiakkaan kanssa aina yhdessä läpi toiminnan tavoitteet, mikä määrittelee mitä asiantuntijapalvelun osia kulloinkin tarvitaan mukaan testauksen hallinnan kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

testauksen-asiantuntijapalvelu

Testauksen nykytilan arviointi

Kokonaisvaltainen katsaus ohjelmistotestauksen nykytilaan ja asiakkaan tarpeen kartoitus. Tuloksena on raportti nykytilasta ja suositukset kehityskohteista sekä lyhyelle, että pitkälle aikavälille.

Testausstrategian määrittely

Testauksen viitekehyksen ja suuntaviivojen määrittely. Kuvaus ja suunnitelma testauksen tarkoituksesta ja sovellettavista käytännöistä.

Testauksen suunnittelu

Testaustoimenpiteiden ja aikataulun suunnittelu ja resurssien kartoitus. Toteuttamiskelpoisen suunnitelman rakentaminen ja saavutettavissa olevien tavoitteiden tarkentaminen.

Koulutus ja valmennus

Osaamisen kasvattaminen ohjelmistotestauksesta ja laadunvarmistuksesta koko organisaatiossa. Tarkoituksena on luoda kaikille osapuolille ymmärrys sovituista toimintatavoista ja miten ne vaikuttavat päivittäiseen tekemiseen.

Testauksen koordinointi

Testien tehokkaan ja suunnitelman mukaisen toteutumisen varmistaminen. Aktiivistä ohjausta, tukea ja kommunikointia.

Mittaus ja raportointi

Tiedon tuottaminen laadusta päätöksenteon tueksi. Näkyvyys ohjelmistotestauksen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Palvelumme tuottaa tietoa laadusta päätöksen teon tueksi (Quality Intelligence).

Testiympäristön ja -datan hallinta

Tehokkuutta ohjelmistotestaukseen oikeilla testaustyökaluilla ja -ympäristöillä. Laadukasta testidataa kokonaisuuden hallintaan.

Coaching ja mentorointi

Yksittäisten asiantuntijoiden ja tiimien ymmärryksen lisääminen siitä, mikä vaikuttaa ohjelmistojen laatuun niiden elinkaaren aikana. Osaamisen kasvu ja testauskyvykkyyksien parantaminen on näin mahdollista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

 

Quality Intelligence

Qentinelin kehittämän metodin avulla digitaalisten palveluiden laatua tarkastellaan monesta näkökulmasta. Näin kasvatetaan läpinäkyvyyttä ja tarjotaan tietoa päätöksenteon tueksi. Onnistuminen vaatii tasapainotettua laatua Hyötyjen, Toiminnan, Tekemisen, ja Tunteen välillä. Testauksen hallinnan palvelu tuottaa analyysin, mittaamisen ja rapotoinnin kautta hyötyä liiketoiminnalle myös pitkällä aikavälillä.

Tutustu menestystarinoihimme

Fortum

Arvonluontimalli selkeytti Business Casen

Arvonluontimalli auttoi laskemaan business casen Fortumin sähkönmyynti löysi arvonluontimallin avulla ratkaisuja uuden CRM:n hankintaan ja käyttöönottoon sähkön- ja kaukolämmön myynnissä sekä asiakaspalvelussa. Asiakaskokemus ja asiakkaan saama palvelu on Fortumin filosofian… Lue lisää

Helsingin Sanomat

Digitaalinen asiakaskokemus oikeisiin mittasuhteisiin

Digitaalinen asiakaskokemus oikeisiin mittasuhteisiin Massamediamarkkinan digitalisoiduttua nopeasti, digitaalinen asiakaskokemus on ollut iso haaste Sanoma Media Finlandilla; mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen digitaalinen laatu Helsingin Sanomien verkkouutispalvelussa? Vaativien tavoitteiden vuoksi ongelma… Lue lisää

”Tavoitteemme on tuottaa riittävää laatua ja siinä olemme onnistuneet.”

Teemu Laukkanen, Palvelujohtaja, LähiTapiola

Tee laadusta etumatkaa

Ota yhteyttä

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä