Try Qentinel Pace for free! Start test automation now!

Testauksen hallinnan asiantuntijapalvelu

Luomme näkyvyyden laatuun, jonka avulla saavutat liiketoimintatavoitteesi

Näin autamme asiakasta onnistumaan ohjelmistotestauksessa kokonaisvaltaisesti ja luomaan varmuutta ohjelmistojen toimivuuteen. Tätä kautta autamme asiakasta saavuttamaan toiminnalle asetetut tavoitteet.

Testauksen hallinnan palvelu sisältää kaikki tarvittavat työkalut, joilla ohjelmistotestauksen suunnittelu ja toteuttaminen tehdään tehokkaasti ja onnistuneesti. Samalla palvelun eri osat auttavat asiakasta kasvattamaan omaa osaamistaan ohjelmistojen testauksessa ja laadun varmistuksessa.

Testauksen hallinnan palvelu voidaan ottaa käyttöön missä organisaatiossa ja ympäristössä tahansa. Se soveltuu niin ketterään kuin perinteisempään projektiympäristöön.

Asiantuntijapalvelun kahdeksan eri osaa toimivat erillisinä palasina ja siksi ne rakentavat joustavan palveluvalikoiman. Käymme asiakkaan kanssa aina yhdessä läpi toiminnan tavoitteet, mikä määrittelee mitä asiantuntijapalvelun osia kulloinkin tarvitaan mukaan testauksen hallinnan kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

testauksen-asiantuntijapalvelu

Testauksen nykytilan arviointi

Kokonaisvaltainen katsaus ohjelmistotestauksen nykytilaan, jonka tuloksena saat analyysin nykytilasta sekä konkreettiset kehitysehdotukset lyhyelle ja pitkälle aikavälille.

Testausstrategian määrittely

Testauksen viitekehyksen ja suuntaviivojen määrittely. Kuvaus ja suunnitelma testauksen tarkoituksesta ja sovellettavista käytännöistä.

Testauksen suunnittelu

Testaustoimenpiteiden, -aikataulun ja -resurssien suunnittelu liiketoimintatavoitteet huomioiden. Toteuttamiskelpoisen suunnitelman rakentaminen ja saavutettavissa olevien tavoitteiden tarkentaminen.

Koulutus ja valmennus

Ohjelmistotestaus- ja laadunvarmistusosaamisen kasvattaminen organisaatiossa. Tarkoituksena on luoda kaikille osapuolille ymmärrys sovituista toimintatavoista ja miten ne vaikuttavat päivittäiseen tekemiseen.

Testauksen koordinointi

Suunnitellun testauksen tehokas läpivienti aktiivisella ohjauksella, tuella ja kommunikaatiolla.

Mittaus ja raportointi

Tietoa päätöksenteon tueksi (Quality Intelligence) – näkyvyys testauksen tuloksiin sekä ratkaisun laatuun.

Testiympäristön ja -datan hallinta

Testauksen tehostaminen oikeilla työkaluilla sekä testitulosten oikeellisuuden varmistaminen ympäristöjen ja datan hallinnalla.

Coaching ja mentorointi

Yksilöiden ja tiimien kyvykkyyksien jatkuva parantaminen valmennuksen ja mentoroinnin avulla. Osaamisen kasvu ja testauskyvykkyyksien parantaminen on näin mahdollista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

 

Quality Intelligence

Qentinelin kehittämän metodin avulla digitaalisten palveluiden laatua tarkastellaan monesta näkökulmasta. Näin kasvatetaan läpinäkyvyyttä ja tarjotaan tietoa päätöksenteon tueksi. Onnistuminen vaatii tasapainotettua laatua Hyötyjen, Toiminnan, Tekemisen, ja Tunteen välillä. Testauksen hallinnan palvelu tuottaa analyysin, mittaamisen ja rapotoinnin kautta hyötyä liiketoiminnalle myös pitkällä aikavälillä.

Tutustu menestystarinoihimme

Helsingin Sanomat

Digitaalinen asiakaskokemus oikeisiin mittasuhteisiin

Digitaalinen asiakaskokemus oikeisiin mittasuhteisiin Massamediamarkkinan digitalisoiduttua nopeasti, digitaalinen asiakaskokemus on ollut iso haaste Sanoma Media Finlandilla; mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen digitaalinen laatu Helsingin Sanomien verkkouutispalvelussa? Vaativien tavoitteiden vuoksi ongelma… Lue lisää

Fortum

Arvonluontimalli selkeytti Business Casen

Arvonluontimalli auttoi laskemaan business casen Fortumin sähkönmyynti löysi arvonluontimallin avulla ratkaisuja uuden CRM:n hankintaan ja käyttöönottoon sähkön- ja kaukolämmön myynnissä sekä asiakaspalvelussa. Asiakaskokemus ja asiakkaan saama palvelu on Fortumin filosofian… Lue lisää

”Tavoitteemme on tuottaa riittävää laatua ja siinä olemme onnistuneet.”

Teemu Laukkanen, Palvelujohtaja, LähiTapiola

Tee laadusta etumatkaa

Ota yhteyttä

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä