Try Qentinel Pace for free! Start test automation now!

Testaus palveluna

Kuluuko sinulta ja organisaatioltasi liikaa energiaa:

 • Tietojärjestelmien toiminnallisuuden varmistamiseen?
 • Ohjelmistopäivitysten liiketoimintaprosesseihin vaikutusten seuraamiseen?
 • Muutosten ja päivitysten ei-toivottuihin seurauksiin?
 • Integraatioiden toimivuuden varmistamiseen?
 • Datan eheyden varmistamiseen muutostilanteissa?

Kun yritysjärjestelmien kompleksisuus kasvaa, kokonaisuudesta tulee yhä vaikeammin hallittava. Järjestelmät monimutkaistuvat, integraatioiden määrä kasvaa ja päivitystiheys lisääntyy. Yritysten tärkeisiin ekosysteemeihin kehitetään jatkuvasti uusia sovelluksia, mikä tekee kokonaisuuden hallinnasta yhä haastavampaa. Tällaisia ekosysteemejä ovat mm. SAP, Salesforce ja Oracle.

Liiketoiminta on täysin riippuvainen siitä, että järjestelmät toimivat. Kuinka varmistetaan, että E2E-prosessit toimivat vaarantamatta nopeutta, ketteryyttä ja innovaatioita?

Riittävän kattava ja oikein kohdistettu testaus varmistaa, että tuotannossa ei tule katkoja.

1

Mitä palvelu sisältää?

2

Miten palvelu toimii?

3

Mitä tuloksia palvelu tuottaa?

4

Miten tuloksia voi parhaiten hyödyntää?

Qentinel tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun laadunvarmistukseen ja testaukseen sekä niiden kehittämiseen.

 • Ammattimainen testaus tuo testauksen tulokset ja järjestelmien laadun näkyväksi
 • Testausta vain juuri sen verran kuin tarvitset, tarpeen mukaan
 • Säästä aikaa ja vaivaa, kun robottien huoleksi voi jättää testien jatkuvat uudelleen ajamiset ja ammattilaisten huoleksi organisoinnin ja suunnittelun

Palveluun kuuluu

 • Testausstrategian luominen ja ylläpito
 • Asiantuntijatyö, sovittavien sprinttien mukaan
 • Testauksen ammattimainen suunnittelu ja ohjaus
 • Tutkiva testaus
 • Testien automatisointi  – Qentinel Pace
 • Robottien suorittamien automaattisten testien ajon ohjaaminen
 • Tekniset erityistestit tarpeen mukaan: suorituskyky ja tietoturva
 • Testien tulosten analysointi
 • Robottien suorittamien automaattisten testien ajo – Qentinel Pace
 • Testausympäristö pilvessä – Qentinel Pace
 • Tilanteeseen sopivin testausstrategia
 • Testauksen läpivienti ja organisointi hoidettu
 • Kattavat ja oikein kohdistetut robottien ajamat testit
 • Arvio julkaisun laadusta ja tuotantoon viennin riskeistä
 • Uuden version testien läpimeno ja virheet
 • Videoituna se, mikä epäonnistuneissa testeissä meni vikaan
 • Jatkuva näkymä laatutasoon: toimivatko liiketoimintaprosessit E2E?
 • Julkaisupäätöstä arvioitaessa – onko julkaisun laatu vähintään yhtä hyvä kuin tuotannossa nyt?
 • Ohjelmistotoimituksen hyväksynnässä – saadaan kiinni takuukorjaukseen kuuluvat virheet mahdollismman nopeasti
 • Ketterässä jatkuvassa ohjelmistokehityksessä – palaute mahdollisimman nopeasti kehittäjille suoraan
 • Datan laadun varmistamisessa – syntyykö liiketoimintaprosesseissa vääriä yhdistelmiä dataan?
 • Turvallisten pääsyoikeuksien tarkistukseen – onko oikeilla rooleilla edelleen asiaankuuluvat näkymät järjestelmiin
Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä