Laatu on etumatkaa

Qentinel on etumatkaopas.

Qentinel

Qentinel tekee työtä yritysten kanssa, joille laatu on etumatkaa. Sinulla on liiketoimintaviisaus ja -luovuus. Me tuotamme tarkkaa tietoa laadusta alan parhailla menetelmillä. Luomme etumatkan yhdessä.

100

työntekijää

9,4 M€

liikevaihtoa

4

toimistoa

1000 KG

rakkautta lajiin

360°

tietoa

Digitaalinen transformaatio ei ole vaihtoehto. Se on elinehto. Digitalisoituminen ja globaali kilpailu tekevät laadusta tärkeämpää kuin koskaan ennen. Tasalaatu takaa kilpailukyvyn, mutta muutoksessa tasalaatu ei yksin riitä. Menestyjät erottuvat laadulla, joka tekee heidän tuotteistaan ja palveluistaan ainutlaatuisia.

Qentinelin laadun filosofia – Laatu on kykyä tuottaa arvoa

Me uskomme, että kaiken digitalisaatioon liittyvän muutoksen tulee lisätä elämänlaatua. Olkoon kyseessä parempi asiakaskokemus, älykkäämmät tavat työskennellä, tuottoisampi liiketoimintaidea tai viimeisin teknologiainnovaatio; kaiken pitää tuottaa iloa, lisätä liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja turvallisuutta koko yhteiskunnassa. 

Arvon kokemus on yksilöllistä ja riippuu ihmisen ennakko-oletuksista. Yritykset luovat asiakkailleen, sidosryhmilleen  ja yhteiskuntaan arvoa vaikuttavilla päätöksillä. Silloin haastavat muutoshankkeet onnistuvat. Tuottavuus paranee. Tavoitellut liiketoimintahyödyt toteutuvat.

Laatuvaaka

Kokemuksemme synnyttämän laatufilosofian mukaan arvo ei synny vain yhdestä tekijästä. Laatua voi tarkastella neljästä eri ulottuvuudesta, jotka toimivat systeemisesti yhdessä, yksi mahdollistaa toisen tai kaksi tekijää yhdessä tukee kolmatta.

 • Ansainnan laatu, liiketoimintatarpeiden ymmärrys ja business casen valmisteleminen.
 • Tuotteen laatu, tunnettujen vaatimusten mukainen.
 • Tekemisen laatu, nopeasti, tuottavasti, ennustettavasti toteutettu ja operoitu.
 • Koettu laatu, loppukäyttäjien hyväksymä.

Laatu on oikeita ja vaikuttavia päätöksiä

Qentinelin olemassaolon tarkoitus on tieto. Kaikki, mitä teemme asiakkaidemme hyväksi, tähtää siihen, että heillä on käytössään tarkka, oikea-aikainen, oikein tulkittu ja ymmärrettävästi esitetty tieto laadusta. Kun tieto laadusta yhdistyy Qentinelin menetelmiin ja asiakkaan liiketoimintaviisauteen, syntyy edellytykset tehdä vaikuttavia päätöksiä.

Vaikuttavat päätökset ohjaavat toimintaa. Milloin tuotteen laatu on riittävän hyvä? Mihin asioihin juuri nyt kannattaa panostaa? Lisätäänkö resursseja vai vähennetäänkö ominaisuuksia? Mitä toimintaa kehittämällä saamme lisää tuottavuutta, nopeutta tai ennustettavuutta?

Laadun mittaamisessa, varmistamisessa ja parantamisessa on kysymys siitä, että

 • ymmärrät, mikä on tärkeää.
 • selvität tärkeiden asioiden tilan.
 • päätät, mitä pitää tehdä.
 • varmistat, että se tulee tehdyksi.
 • opit siitä, mitä tehdään.

He, jotka keskittyvät oleelliseen ja oppivat nopeimmin, luovat eniten arvoa. Qentinelin asiakkaille laatu on etumatkaa.

Laadunvarmistus on asenne, testaus on työtä

Hyvässä on kysymys siitä, mitä itse arvostat. Qentinelissä me arvostamme sitä, että perusasiat palkasta työterveyshuoltoon ovat kunnossa. Työn mielekkyys syntyy innostavista ja teknisesti riittävän haastavista asiakasprojekteista. Töitä saa tehdä gurutason laadunvarmistusammattilaisten kanssa. Joka päivä oppii.

Tästä lähdetään.

Mutta kyse on myös jostain enemmästä. Kyse on siitä, että löydät oman paikkasi työssäsi juuri sellaisena kuin olet. Voit seikkailla ammatillisesti eri rooleissa. Ole introvertti teknologianero tai asiakaskeskeinen kehittäjä. Kaikkia qentineliläisiä yhdistää tutkiva ja kehittävä luonteenlaatu, into ja uteliaisuus.

Qentinelissä johtaminen kuuluu kaikille, myös itsensä johtaminen. Siksi meillä viihtyvät ihmiset joita ajaa halu tehdä itsenäisiä päätöksiä ja aito rakkaus lajiin – laadunvarmistukseen. Me kaikki haluamme tehdä työmme hyvin. Siis todella hyvin. Tässä kohtaa hyvä tarkoittaa asiakkaan liiketoiminnan parhaaksi toimimista.

Työnhaku on sopiva hetki miettiä sopivatko arvostuksemme yhteen. Jos ne sopivat, nyt on oikea hetki.

Lähetä työhakemus

 • Testiautomaatioasiantuntija
 • Testiautomaatioarkkitehti
 • Testiautomaatiojärjestelmän ylläpitäjä
 • Projekti- tai testipäällikkö
 • Quality Intelligence Manager

Ja mihin vielä yhdessä päädymmekään?

Kertomuksia Qentinelistä. Miksi me pidämme työstämme?

Testipäällikkö

Riikka Kurkinen, testipäällikkö

Lue koko tarina

Testiautomaation Delivery Lead

Jani Haapala

Lue koko tarina

Asiakaskokemuksen asiantuntija

Sara Toivakainen, työntekijäkokemuksesta asiakaskokemukseen

Lue koko tarina

Qentinel Newsletter

Tilaa! Uutiskirjeemme ilmestyy joka toinen kuukausi.