Try Qentinel Pace for free! Start test automation now!

Tietosuojaseloste

Tietojesi suojaaminen on meille tärkeää

Voimassa toukokuusta 2018 lähtien

Qentinel Oy, mukaan lukien sen konserniyhtiöt (jäljempänä ”Qentinel”), on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Tämä rekisteriseloste (“Seloste”) kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntömme. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Tätä Selostetta sovelletaan, kun Qentinel on rekisterinpitäjä.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys taikka rekisteröidyn suostumus.

Tietosuojaseloste

Mahdolliset uutiskirjettä ja sen jakelua koskevat kysymykset voi osoittaa osoitteeseen

1. Rekisterinpitäjä
Qentinel Oy
Bertel Jungin aukio 7
02600 Espoo
Suomi
+358 75 7555 300

2. Rekisteriasiat ja yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Tietosuojaa koskevat kysymykset ja pyynnöt voit lähettää osoitteeseen .

3. Rekisterin nimi
Qentinelin asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, uusien potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi, markkinointitutkimukset, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella Qentinelin viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjätiedot:
Etu- ja sukunimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue, tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista, kiinnostuksen kohteet,  yrityksen nimi, yrityksen yhteystiedot, yrityksen toimiala.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä Qentinelin internet-sivujen kautta, Qentinelin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja messutapahtumiin osallistuttaessa sekä Qentinelin myyntitoiminnan tuotoksena. Henkilötietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia.

8. Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön lähettämällä sähköpostin kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

9. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

11. Tietojen säilytys ja ajantasaisuudesta huolehtiminen
Qentinel ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.
Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä muuttuneita tietoja.

12. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Qentinelin uutiskirjeen tilaus ja kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

13. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen EU:ssa Qentinelin käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

14. Tietoa evästeistä

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä kävijätilastoja varten, sivuston käytön seuraamiseen ja personoidun sisällön tuottamiseen.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat selaimeesi vierailessasi eri sivustoilla.

Keräämme seuraavia evästeitä:

Google Analytics -evästeiden avulla saamme anonyymisti seurantatietoja kävijöistä, kuten kävijämäärä, käyntikertojen määrä, millä hakukoneella he saapuivat sivustollemme.

HubSpot -evästeen avulla saamme seurantatietoja lomakkeille yhteystietonsa jättäneiden käyttäjien toiminnasta sivustollamme, kuten millä sivuilla he ovat käyneet.

Käytämme evästeitä voidaksemme parantaa palvelujemme laatua.

Voit estää evästeiden hyväksymisen ja poistamisen selaimesi asetuksista.

Kokeile Qentinel Pacea
Ota yhteyttä