Qentinel Goal auttaa johtamaan digitaalisia muutoshankkeita. Se perustuu kehittyneeseen systeemiseen ymmärrykseen ja ennakoiviin leading-indikaattoreihin:

  • Ymmärrä miten teot vaikuttavat – liiketoiminnan ekosysteemin syy- ja seuraussuhteet
  • Tee päätökset leading-indikaattoreiden perusteella
  • Reaaliaikainen näkymä projektin ja asiakastapauksen etuihin
  • Saat välitöntä palautetta kehitystoimien ja end-to-end liiketoimintaprosessien toimivuudesta
Tilaa demo